Ihmisiä neuvottelupöydän ääressä
Valittu osio: Ajankohtaista

Sisältöjulkaisija

null Talousveden jakelun häiriöihin varaudutaan entistä tarkemmin

Talousveden jakelun häiriöihin varaudutaan entistä tarkemmin

25.6.2014 15:57 / Uutinen

Sosiaali- ja terveysministeriö on muuttanut talousveden laatuvaatimuksista ja valvontatutkimuksista annettua asetusta. Muutokset tulevat voimaan 1.9.2014. Vesilaitosten erityispiirteet ja riskinarviointi ohjaavat entistä selkeämmin talousveden laadun säännöllistä valvontaa sekä varautumista häiriötilanteisiin.

Kaikilla talousvettä toimittavilla laitoksilla pitää olla valmius veden desinfioinnin aloittamiseen kuuden tunnin kuluessa siitä, kun laitos saa tiedoksi epäilyn talousveden mikrobiologisesta saastumisesta.

Kunnan terveydensuojeluviranomaisen on laadittava erityistilannesuunnitelman talousveden aiheuttamien terveyshaittojen ehkäisemiseksi ja poistamiseksi. Erityistilannesuunnitelma pitää sovittaa yhteen vesihuoltolaitosten, muiden viranomaisten ja kunnan varautumiseen liittyvien suunnitelmien kanssa.

Ilmoitukset häiriötilanteiden alkamisesta ja tehdyistä toimenpiteistä Valviraan ja aluehallintovirastolle

Kunnan terveydensuojeluviranomaisen on ilmoitettava aluehallintovirastolle ja Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirastolle veden laatuun vaikuttavien häiriötilanteiden alkamisesta ja toimenpiteistä häiriön hallintaan saamiseksi. Valvira käyttää ilmoituksista saamiaan tietoja päivittäessään talousveden erityistilanteisiin liittyvää ohjeistusta.

Kansalaiset mukaan arvioimaan talousveden laatua

Euroopan komissio on aloittanut kaikille avoimen julkisen kuulemisen juomaveden laadusta Euroopan unionissa. Julkisella kuulemisella kerätään parannusehdotuksia, joita on tarkoitus hyödyntää uuden juomavesidirektiivin valmistelussa.

Kuuleminen on vastaus ensimmäiselle eurooppalaiselle kansalaisaloitteelle "Vesi on perusoikeus”. Ehdotuksia juomaveden laadun parantamiseksi voi antaa 15. syyskuuta asti.

Julkisen kuulemisen kyselylomake

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus talousveden laatuvaatimuksista ja valvontatutkimuksista annetun sosiaali- ja tervsyministeriön asetuksen muuttamisesta (2.6.2014)


Aiheesta lisää sosiaali- ja terveysministeriön tiedotteesta