Ihmisiä neuvottelupöydän ääressä
Valittu osio: Ajankohtaista

Sisältöjulkaisija

null Suomi.fi-tunnistus käyttöön Valveri.fi-palvelussa 7.1. – osa yrityksistä tarvitsee Katso-roolia kesään 2020 asti

Suomi.fi-tunnistus käyttöön Valveri.fi-palvelussa 7.1. – osa yrityksistä tarvitsee Katso-roolia kesään 2020 asti

2.1.2020 10:37 / Uutinen

Valviran ja aluehallintovirastojen Valveri.fi-toimintakertomuspalvelun kirjautumisessa otetaan käyttöön Suomi.fi-tunnistus 7.1.2020 alkaen. Muutos koskee yksityisiä sosiaali- ja terveydenhuollon palveluntuottajia, jotka käyttävät Valveri.fi-palvelua toimintakertomustietojensa ilmoittamiseen.

7.1.2020 alkaen yritysasiakkaat voivat tunnistautua pankkitunnuksilla, mobiilivarmenteella tai varmennekortilla Valveri.fi-toimintakertomuspalveluun.

Osan yrityksistä ylläpidettävä sekä Suomi.fi-valtuuksia että Katso-roolia

Niiden yksityisten sosiaali- ja terveydenhuollon yritysten, joiden edustajaa ei ole merkitty kaupparekisteriin, tulee ylläpitää sekä Suomi.fi-valtuuksia että Katso-roolia kesään 2020 asti.

Yritykset, joiden edustaja on merkitty kaupparekisteriin, käyttävät Suomi.fi-tunnistautumista ja Suomi.fi-valtuuksia. Suomi.fi-valtuuksien avulla yritysasiakas voi antaa toiselle henkilölle tai yritykselle valtuuden eli oikeuden asioida puolestaan tai yrityksen puolesta. Palvelussa voi myös pyytää oikeutta asioida yrityksen puolesta. Valtuuskoodin nimi yritysasiakkaille on SOTE-lupa- ja -ilmoitusasioiden hoito. Tällä valtuuskoodilla voi käyttää myös Valviran sähköistä asiointia kesästä 2020 alkaen. Katso-palvelun valtuudet eivät siirry, vaan ne tulee tehdä uudelleen Suomi.fi-palveluun.

Yritykset, joiden edustajaa ei ole merkitty kaupparekisteriin, tunnistautuvat jatkossa Suomi.fi-tunnistautumisella, mutta heidän tulee edelleen ylläpitää Katso-roolia, eli ”valtuuksia” ylläpidetään Katso-palvelussa. Katso-rooli ’Valveri-käyttäjä’ on integroitu vastaamaan Suomi.fi-valtuutta ’SOTE-lupa- ja -ilmoitusasioiden hoito’. Katso-roolia tulee ylläpitää kesään 2020 asti.

Taulukosta näet esimerkkejä siitä, minkä valtuuden tarvitset, kun hoidat asioita toisen puolesta eri verkkopalveluissa.

Asiakasryhmä Valveri.fi Valviran sähköinen asiointi
Henkilöstoasiakas - -
Ammatinharjoittaja Suomi.fi -
Osakeyhtiö Suomi.fi Katso
Osuuskunta Suomi.fi Katso
Kommandiittiyhtiö Suomi.fi Katso
Säätiö, yhdistys Katso Katso
Ulkomaalainen toimija Katso Katso
Julkinen organisaatio Katso Katso

 

Suomi.fi-valtuuksien käyttöönotto Valveri.fi-palvelussa ei aiheuta muutoksia yksityisille elinkeinonharjoittajille (itsenäisille ammatinharjoittajille).

Suomi.fi-valtuudet otetaan laajemmin käyttöön Valviran sähköisessä asiointipalvelussa (lupa- ja ilmoitusasioiden hoito) vuoden 2020 aikana. Asiasta tiedotetaan erikseen.

Lisätietoja:
Pauliina Tuomainen, järjestelmäasiantuntija, puh. 050 437 0029 (7.1. alkaen)
etunimi.sukunimi(at)valvira.fi

Ohjeita uusien Suomi.fi-valtuuksien tekemiseen ja hyödyntämiseen löytyy Väestörekisterikeskuksen verkkosivuilta:

Ohjeita toisen puolesta asiointiin

Toisen henkilön puolesta asiointi

Yrityksen puolesta asiointi

Anna asiointivaltuus henkilönä

Pyydä asiointivaltuutta henkilönä

Anna valtuus yrityksenä

Pyydä valtuutta yrityksenä

Esimerkkejä yritysvaltuuksista

Usein kysyttyä valtuuksista

Suomi.fi-valtuuksia hyödyntävät palvelut

Valtuuksien sanasto