Ihmisiä neuvottelupöydän ääressä
Valittu osio: Ajankohtaista

Sisältöjulkaisija

null Suomen sote-uudistus kiinnostaa Pohjoismaissa

Suomen sote-uudistus kiinnostaa Pohjoismaissa

23.8.2017 09:32 / päivitetty 31.8.2017 07:59 / Uutinen

Pohjoismaisten sosiaali- ja terveydenhuollon viranomaisorganisaatioiden johtajat kokoontuivat Tanskassa 22.–23. elokuuta. Suomesta mukana olivat Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) ja Valviran edustajat. Vuosittain järjestettävän kokouksen asialistalla olivat tällä kertaa muun muassa priorisointi sekä Suomessa käynnissä olevat sosiaali- ja terveydenhuollon rakenteelliset muutokset.

- Suomen suuri sote-uudistus ja siihen kytkeytyvä valvontarakenteiden muutos kiinnostavat muissa Pohjoismaissa, sanoo ylijohtaja Markus Henriksson.

- Maassamme rakenteilla oleva sote-valvonnan malli, jossa alan valvonta kootaan koko valtioneuvoston yhteiseen monialavirastoon (Luova), on Pohjoismaissa täysin poikkeuksellinen. Myös muissa maissa on tapahtunut muutoksia, ja eri ratkaisujen vertailu on tärkeää.

- Valvira osallistuu suurella työmäärällä uuden viraston valmisteluun ja kehittää jatkuvasti valvontaa ja sen vaikuttavuutta. Kehittämistyötä tehdään tärkeän arkityömme, sosiaali- ja terveysalan turvallisuuden tehtävien, ohella.

Sosiaali- ja terveydenhuollon kenttä kansainvälistyy jatkuvasti, mikä lisää kansainvälisen yhteistyön merkitystä.

- Pohjoismaisella yhteistyöllä on toimintaympäristön ja arvojen yhteneväisyyksien vuoksi aivan erityinen merkitys, sanoo Henriksson.
 
- Toimimalla yhdessä voimme lisätä potilas- ja asiakasturvallisuutta ja parantaa sosiaali- ja terveydenhuollon sekä sen valvonnan laatua.

Lue lisää:

Nordiskt Hälso- och Socialdirektörsmöte, ohjelma

Lisätietoja:

Markus Henriksson, ylijohtaja
puh. 0295 209 300

Hanna Ahonen, sosiaalineuvos
puh. 0295 209 603

etunimi.sukunimi(at)valvira.fi

Muokattu uutisen aikamuotoja kokouksen jälkeen