Ihmisiä neuvottelupöydän ääressä
Valittu osio: Ajankohtaista

Sisältöjulkaisija

null Suomen Radiologikeskus Oy:n toiminnan korjaustoimet Valviran arvioitavina

Suomen Radiologikeskus Oy:n toiminnan korjaustoimet Valviran arvioitavina

21.4.2016 08:46 / Uutinen

Valvira on selvittänyt Suomen Radiologikeskus Oy:n (SRK) toiminnan asianmukaisuutta rintasyöpäseulontoja koskevien ilmoitusten perusteella vuoden 2014 loppupuolelta lähtien. Selvitysprosessin aikana Valvira on antanut SRK:lle kaksi määräystä organisaation toimintakäytäntöjen, kuten rintasyöpäseulontaprosessin ja sitä koskevan ohjeistuksen, kuntoon saattamiseksi. Lisäksi Valvira on antanut viidelle SRK:n radiologian erikoislääkärille ohjausta mammografiaseulontatutkimusten tekemiseen liittyen sekä tehnyt poliisille tutkintapyynnön koskien epäilyä SRK:n potilasasiakirjojen katoamisesta. Poliisi lopetti esitutkinnan heinäkuussa 2015. Tällä hetkellä Valviran arvioitavana on, ovatko SRK:n määräysten ja ohjauksen perusteella tekemät korjaustoimet olleet asianmukaisia ja riittäviä.

Valvontaprosessin aikana saatujen selvitysten perusteella Valviralla on syytä epäillä, että SRK:n rintasyöpäseulontaprosessin toteuttamisessa on ollut joitakin potilasturvallisuutta vaarantavia puutteita. Puutteita on ollut sekä organisaation prosesseissa ja toimintakäytännöissä että yksittäisten röntgenlääkäreiden toiminnassa. Yksittäiset radiologit ovat tehneet potilaiden diagnostiikassa virheitä, joiden vuoksi joitakin rintasyöpiä on jäänyt havaitsematta.

SRK:n toiminnan laadulliset puutteet ovat todennäköisesti liittyneet toiminnan nopeaan laajenemiseen vuosina 2012–2014. Valvontaprosessin aikana toiminnan volyymi on kuitenkin supistunut merkittävästi ja SRK on lopettanut useampia toimintayksiköitään. Suomen Syöpärekisterikeskuksen joukkotarkastusrekisteri on myös tehnyt selvityksen SRK:n mammografiaseulonnan mahdollisesta laatuongelmasta. Tarkastelussa ei havaittu merkitsevää muutosta laatua kuvaavissa tunnusluvuissa vuosina 2005–2012. Toiminnan laatua ei kuitenkaan voitu arvioida varmuudella osin puutteellisten tietojen ja lyhyen seuranta-ajan takia.

 

Lisätietoja:

Tarja Holi, johtaja
puh. 0295 209 400

Markus Henriksson, ryhmäpäällikkö, lääkintöneuvos (pe 22.4. alkaen)
puh. 0295 209 401

etunimi.sukunimi(at)valvira.fi