Ihmisiä neuvottelupöydän ääressä
Valittu osio: Ajankohtaista

Sisältöjulkaisija

null Suomen kuudes biopankki, Borealis, aloittaa toimintansa

Suomen kuudes biopankki, Borealis, aloittaa toimintansa

13.7.2015 11:56 / Uutinen

Valvira on 10.7.2015 merkinnyt Pohjois-Suomen (Borealis) biopankin valtakunnalliseen biopankkirekisteriin. Borealis on Suomen kuudes virallinen biopankki ja sen omistaa Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin (PPSHP) kuntayhtymä. Borealis edistää biolääketieteellistä, kliinistä, translationaalista ja terveystieteellistä tutkimusta ja tuotekehitystä sekä tukee sairaanhoidon erityisvastuualueen (OYS-ERVA) diagnostiikan ja potilaiden hoidon kehitystä. Biopankkia johtaa LT, dosentti Saila Kauppila. Borealis Biopankki tulee keräämään vuosittain noin 150 000 kudos-, veri- ja muita näytteitä asteittain OYS-ERVA:n hoidossa olevilta potilailta, jotka antavat biopankkisuostumuksen tutkimuskäyttöä varten. Lisäksi biopankin kokoelmiin siirretään vanhoja näytekokoelmia, joita ovat esimerkiksi terveydenhuollon potilaista jo aiemmin otetut rutiinidiagnostiikkaan ja -hoitotoimenpiteisiin liittyvät näytteet. Valtakunnallinen lääketieteellinen tutkimuseettinen toimikunta TUKIJA on arvioinut Borealis Biopankin suunnitellun toiminnan toteuttavan näytteiden antajien yksityisyyden suojaa ja itsemääräämisoikeutta, ja olevan muiltakin osin eettisesti hyväksyttävää. Laissa säädetyt toimivaltaiset viranomaiset ovat Valvira ja tietosuojavaltuutetun toimisto, jotka yhdessä valvovat, että biopankkitoiminta täyttää laissa, määräyksissä ja ohjeissa määritellyt edellytykset.

Lisätietoja

lakimies Sandra Liede, puh. 0295 209 501

Lue lisää biopankeista