Sisältöjulkaisija

null STM:n asumisterveysasetus ja Valviran asumisterveysasetuksen soveltamisohje muodostavat kokonaisuuden

STM:n asumisterveysasetus ja Valviran asumisterveysasetuksen soveltamisohje muodostavat kokonaisuuden

Pertti Metiäinen 17.10.2016 / päivitetty 17.10.2016 15:03

Asumisterveysasetuksella ja sen soveltamisohjeella selkeytetään rakennusten terveydellisten olosuhteiden arviointia mm. sisäympäristön lämpötilan, ilmanvaihtomäärän, melun, kemiallisten yhdisteiden tai mikrobien osalta. Soveltamisohjeessa annetaan numeeriset toimenpiderajat näytteiden mikrobimäärille ja luetellaan tärkeimmät home- ja kosteusvaurioindikaattorit, joita ei ole annettu asumisterveysasetuksessa. Soveltamisohje on julkaistu Valviran verkkojulkaisuna, jota päivitetään aina tarvittaessa.

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus asunnon ja muun oleskelutilan terveydellisistä olosuhteista sekä ulkopuolisten asiantuntijoiden pätevyysvaatimuksista (545/2015), asumisterveysasetus, korvaa käytössä olleen sosiaali- ja terveysministeriön Asumisterveysohjeen 2003:1. Asumisterveysasetus perustuu sisällöllisesti suurelta osin edellä mainittuun ohjeeseen ja vallitseviin käytäntöihin selvitettäessä rakennusten terveyshaittoja.  Se sisältää tarkennuksia käytössä olleeseen asumisterveysohjeen ohje- ja viitearvoihin siltä osin kuin valvonnassa on havaittu muutostarpeita. Asumisterveysasetuksessa säädetään myös terveydensuojeluviranomaisten apuna valvonnassa käytettävien ulkopuolisten asiantuntijoiden pätevyysvaatimuksista terveydensuojelulain 49 d §:n nojalla.

Valviran laatimassa asumisterveysasetuksen soveltamisohjeessa annetaan yksityiskohtaisia tulkintoja ja käytännöllisiä esimerkkejä asumisterveysasetuksen soveltamiseen. Soveltamisohje on tarkoitettu kuntien terveydensuojeluviranomaisille ja muille alan asiantuntijoille.

Lue lisää asumisterveydestä.

Pertti Metiäinen

ylitarkastaja

Kommentit (0)

Lisää kommentti
Ei kommentteja vielä.