Sisältöjulkaisija

null STM:n asumisterveysasetus ja Valviran asumisterveysasetuksen soveltamisohje muodostavat kokonaisuuden

STM:n asumisterveysasetus ja Valviran asumisterveysasetuksen soveltamisohje muodostavat kokonaisuuden

Pertti Metiäinen 17.10.2016 / päivitetty 17.10.2016 15:03

Asumisterveysasetuksella ja sen soveltamisohjeella selkeytetään rakennusten terveydellisten olosuhteiden arviointia mm. sisäympäristön lämpötilan, ilmanvaihtomäärän, melun, kemiallisten yhdisteiden tai mikrobien osalta. Soveltamisohjeessa annetaan numeeriset toimenpiderajat näytteiden mikrobimäärille ja luetellaan tärkeimmät home- ja kosteusvaurioindikaattorit, joita ei ole annettu asumisterveysasetuksessa. Soveltamisohje on julkaistu Valviran verkkojulkaisuna, jota päivitetään aina tarvittaessa.

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus asunnon ja muun oleskelutilan terveydellisistä olosuhteista sekä ulkopuolisten asiantuntijoiden pätevyysvaatimuksista (545/2015), asumisterveysasetus, korvaa käytössä olleen sosiaali- ja terveysministeriön Asumisterveysohjeen 2003:1. Asumisterveysasetus perustuu sisällöllisesti suurelta osin edellä mainittuun ohjeeseen ja vallitseviin käytäntöihin selvitettäessä rakennusten terveyshaittoja.  Se sisältää tarkennuksia käytössä olleeseen asumisterveysohjeen ohje- ja viitearvoihin siltä osin kuin valvonnassa on havaittu muutostarpeita. Asumisterveysasetuksessa säädetään myös terveydensuojeluviranomaisten apuna valvonnassa käytettävien ulkopuolisten asiantuntijoiden pätevyysvaatimuksista terveydensuojelulain 49 d §:n nojalla.

Valviran laatimassa asumisterveysasetuksen soveltamisohjeessa annetaan yksityiskohtaisia tulkintoja ja käytännöllisiä esimerkkejä asumisterveysasetuksen soveltamiseen. Soveltamisohje on tarkoitettu kuntien terveydensuojeluviranomaisille ja muille alan asiantuntijoille.

Lue lisää asumisterveydestä.

Pertti Metiäinen

ylitarkastaja