Ihmisiä neuvottelupöydän ääressä
Valittu osio: Ajankohtaista

Sisältöjulkaisija

null Soveltamisohjeella käytännön esimerkein asumisterveysasetuksen toimeenpanoon

Soveltamisohjeella käytännön esimerkein asumisterveysasetuksen toimeenpanoon

31.3.2016 13:18 / Uutinen


Valviran laatimassa asumisterveysasetuksen soveltamisohjeessa annetaan yksityiskohtaisia tulkintoja ja käytännöllisiä esimerkkejä asumisterveysasetuksen soveltamiseen. Soveltamisohje on tarkoitettu kuntien terveydensuojeluviranomaisille ja muille alan asiantuntijoille.

Asumisterveysasetuksen soveltamisohjeen nyt julkaistussa ensimmäisessä osassa (Asumisterveysasetuksen pykälät 1–10) kuvataan asetuksen soveltamisala, keskeiset määritelmät, asunnon ja muun oleskelutilan fysikaalisia, kemiallisia ja biologisia tekijöitä koskevat yleiset arviointiperusteet, menetelmät mittaukseen, näytteenottoon ja analyysiin, huoneilman kosteuden, lämpötilan ja ilman virtausnopeuden arviointia, vesijohtoveden lämpötilavaatimuksia, ilmanvaihdon yleiset arviointiperusteet sekä asunnon ja muiden oleskelutilojen ilmanvaihto.

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus asunnon ja muun oleskelutilan terveydellisistä olosuhteista sekä ulkopuolisten asiantuntijoiden pätevyysvaatimuksista (545/2015) eli ns. asumisterveysasetus tuli voimaan 15.5.2015. Asetus perustuu suurelta osin asumisterveysohjeeseen (sosiaali- ja terveysministeriön oppaita 2003:1) ja rakennusten asumisterveyshaittojen selvittämisen hyviin käytäntöihin.

Asumisterveysasetuksella on tarkoitus selkeyttää rakennusten terveydellisten olosuhteiden arviointia ja siirtää terveydensuojelulain 32 §:n nojalla annettu asumisterveysohje perustuslain edellyttämällä tavalla asetukseksi.  Asumisterveysasetuksessa säädetään myös ulkopuolisten asiantuntijoiden koulutuksesta ja pätevyysvaatimuksista.  
Soveltamisohje julkaistaan Valviran internetsivuilla verkkojulkaisuna, ja se päivitetään tarvittaessa.
Ensimmäinen soveltamisohje julkaistaan viidessä osassa:
Osa I Asumisterveysasetuksen pykälät 1–10 (pdf)
Osa II Asumisterveysasetuksen pykälät 11–13
Osa III Asumisterveysasetuksen pykälät 14–19
Osa IV Asumisterveysasetuksen pykälä 20
Osa V Asumisterveysasetuksen pykälä 21

Lisätietoja:
Pertti Metiäinen, ylitarkastaja
Puh. 0295 209 612
etunimi.sukunimi(at)valvira.fi