Ihmisiä neuvottelupöydän ääressä
Valittu osio: Ajankohtaista

Sisältöjulkaisija

null Soveltamisohje terveydellisten olosuhteiden ylläpitämiseksi uimahalleissa ja kylpylöissä

Soveltamisohje terveydellisten olosuhteiden ylläpitämiseksi uimahalleissa ja kylpylöissä

30.1.2017 10:23 / Uutinen

Valvira on julkaissut sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen (315/2002) mukaisen soveltamisohjeen uimahallien ja kylpylöiden allasvesien säännöllisestä valvonnasta, terveydellisistä laatuvaatimuksista, tiedottamisesta ja valvontatutkimuksista sekä toimenpiteistä häiriötilanteita varten. Soveltamisohje on tarkoitettu toiminnanharjoittajille ja kuntien terveydensuojeluviranomaisille.

Ohjeen tavoitteena on lisätä laitosten ja terveydensuojeluviranomaisten yhteistyötä sekä kertoa laitoksen omavalvonnan tärkeydestä ylläpidettäessä terveydellisiä olosuhteita uimahalleissa ja kylpylöissä. Soveltamisohjeessa annetaan selkeitä ohjeita käytännön työhön, ja siihen on koottu allasveden valvonnassa tavallisimmin esille tulevia asioita, hyviä toimintatapoja ja käytäntöjä. Soveltamisohjeen liitteinä on malliasiakirjoja, joita toiminnanharjoittajat ja terveydensuojeluviranomainen voivat hyödyntää.

Soveltamisohje pohjautuu Suomen Uimaopetus- ja Hengenpelastusliiton (SUH) uima-allasveden laatu ja valvonta soveltamisoppaaseen vuodelta 2008. Sosiaali- ja terveysministeriö ja Valvira kiittävät Suomen Uimaopetus- ja Hengenpelastusliittoa käyttöoikeudesta oppaaseen, jonka tekstiä on hyödynnetty laadittaessa allasvesiasetuksen soveltamisohjetta. Nyt julkaistu allasvesiasetuksen soveltamisohje tuo mukanaan merkittäviä muutoksia aiempaan SUH:n oppaaseen uima-allasveden laadusta ja sen valvonnasta. Näitä muutoksia ovat

-    mahdollisuus hyväksyä kloorin ja pH:n kenttämittaukset viranomaisvalvontatutkimuksissa
-    urean entsymaattisen määritysmenetelmän soveltuminen viranomaisvalvontatutkimuksiin
-    aiempaa laajemmat kuvaukset taudinaiheuttajista, veden käsittelystä ja häiriötilanteiden hallinnasta
-    kaikki soveltamisohjeen liitteet on päivitetty.

Soveltamisohjeessa on huomioitu aluehallintovirastoilta, valvontayksiköiltä ja laboratorioilta saadut lausunnot. Valvira kiittää ohjeen laatimiseen osallistuneita tahoja ja lausunnon antajia.

Lue lisää:

Allasvesiasetuksen 315/2002 soveltamisohje. Uima-allasveden laatu ja valvonta (pdf)

Lisätietoja

Heli Laasonen, ylitarkastaja
puh. 0295 209 631
etunimi.sukunimi(at)valvira.fi