Ihmisiä neuvottelupöydän ääressä
Valittu osio: Ajankohtaista

Sisältöjulkaisija

null Sote-valvontaohjelman toimeenpano etenee – Valvira ja Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto tekivät ohjaus- ja arviointikäynnin Tampereen Acuta-päivystykseen

Sote-valvontaohjelman toimeenpano etenee – Valvira ja Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto tekivät ohjaus- ja arviointikäynnin Tampereen Acuta-päivystykseen

2.8.2016 09:27 / Uutinen

Valvira ja Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto tekivät toukokuussa sosiaali- ja terveydenhuollon valvontaohjelman mukaisen ohjaus- ja arviointikäynnin Tampereen yliopistollisen keskussairaalan päivystyspoliklinikka Acutaan. Päivystystoiminnan valvonta on yksi vuoden 2016 suunnitelmallisen valvonnan painopisteistä, sillä päivystystoiminnan asiakas- ja potilasturvallisuusriskit ovat viranomaisten havaintojen perusteella ja toisaalta toiminnan luonteesta johtuen merkittävät. Päivystystoiminnan tehostetulla valvonnalla pyritään myös tukemaan sosiaali- ja terveydenhuollon integraation toteutumista. Acutaan tehdyllä käynnillä käytiin läpi mm. päivystyksen organisointia ja johtamista.

Viranomaisarvion mukaan Acuta on yksi akuuttilääketieteen edelläkävijöistä: monet yksityiskohdat, kuten hoitomallit ja koulutustilaisuudet on mietitty tarkkaan. Keskeisimpänä kehityskohteena pidettiin yhtä yhteistä potilastietojärjestelmää, joka helpottaisi mm. lääkehoidon toteuttamista. Myös hoidon tarpeen ja kiireellisyyden arviointiin ja siihen liittyvään koulutukseen on jatkuvasti kiinnitettävä huomiota, samoin luonteeltaan hektisen ja kuormittavan päivystystyön riittävään resursointiin. Viranomaiset korostavat Acutalle myös aktiivisen omavalvonnan tärkeyttä sekä jatkuvaa toimintatapojen, -ohjeiden ja menetelmien kehittämistä potilasturvallisuuden varmistamiseksi ja parantamiseksi.

  • Käynnin tavoitteena oli tukea toimintayksikön toiminnan kehittämistä ja omavalvontaa avoimessa vuorovaikutuksessa, Valviran ylitarkastaja Keijo Oikarinen kertoo.
  • Lisäksi tarkoituksena oli tunnistaa hyviä toimintakäytäntöjä, joita kannattaa levittää myös muihin päivystysyksiköihin.

Valvira ja aluehallintovirastot toteuttavat vuoden 2016 aikana yhteensä kolmisenkymmentä yhteistä sosiaali- ja terveydenhuollon valvontaohjelman toimeenpanoon liittyvää tilaisuutta. 

Lue lisää:

Sosiaali- ja terveydenhuollon valtakunnallinen valvontaohjelma 2016–2019

Seuraa valvontaohjelman toimeenpanoa Twitterissä: #sotevalo16

Lisätietoja Valvirassa:

Keijo Oikarinen, ylitarkastaja
Puh. 0295 209 430
etunimi.sukunimi(at)valvira.fi

Lisätietoja Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirastossa:

Raimo Jokisalo, aluehallintoylilääkäri
Puh. 0295 018 537
etunimi.sukunimi(at)avi.fi