Ihmisiä neuvottelupöydän ääressä
Valittu osio: Ajankohtaista

Sisältöjulkaisija

null Sote-valvontaohjelman toimeenpano etenee – Lapin aluehallintovirasto ja Valvira tekivät ohjaus- ja arviointikäynnin Inarin kuntaan

Sote-valvontaohjelman toimeenpano etenee – Lapin aluehallintovirasto ja Valvira tekivät ohjaus- ja arviointikäynnin Inarin kuntaan

2.5.2016 09:21 / Uutinen

Lapin aluehallintovirasto ja Valvira tekivät maaliskuussa ohjaus- ja arviointikäynnin Inarin kunnan sosiaali- ja terveydenhuollon päivystyksiin Ivalossa. Kyseessä oli ensimmäinen yhdistetty sosiaali- ja terveydenhuollon ohjaus- ja arviointikäynti päivystystoiminnan saralla.

Ohjaus- ja arviointikäynnillä käytiin läpi Inarin kunnan sosiaali- ja terveyspäivystyksen tilannetta. Inarin perusterveydenhuollon päivystys toimii pitkien etäisyyksien takia poikkeusluvalla ja on Lapin keskussairaalan ja Länsi-Pohjan keskussairaalan ohella yksi Lapin kolmesta terveydenhuollon ympärivuorokautisesta päivystysyksiköstä.

Viranomaisarvion mukaan kiireellinen sosiaalipäivystys virka-aikana toteutuu Inarin kunnassa, mutta virka-ajan jälkeinen sosiaalipäivystys toteutuu vain osittain. Kiireellinen perusterveydenhuollon päivystys virka-aikana toteutuu hyvin, samoin virka-ajan ulkopuolinen päivystys suun terveydenhuollon päivystystä lukuun ottamatta. Inarin kunnassa päivystystoiminnan toteuttamiseen liittyviä haasteita lisäävät kunnan suuri koko ja pitkät välimatkat, harva asutus sekä nelikielisyys (suomi, pohjoissaame, inarinsaame ja koltansaame). Matkailun sesonkihuiput tuovat myös oman haasteensa päivystystoiminnan järjestämiseen. Aluehallintoylilääkäri Marjatta Kihniä toteaakin, että perusterveydenhuollon päivystystoiminta Inarissa on vaativaa, mutta valvontaviranomaisten arvion mukaan laadukkaasti toteutettua. Nykyinen henkilökunta on motivoitunut kehittämään päivystyspalveluja edelleen.

Valvontaviranomaiset tekevät sosiaali- ja terveydenhuollon ympärivuorokautisesta päivystyksestä vastaaviin päivystysyksiköihin useita ohjaus- ja arviointikäyntejä vuoden 2016 aikana.

–    Arvioimme käynneillä päivystystoiminnan organisoimista, laatua sekä toimintakäytäntöjä, kertoo sosiaalineuvos Eine Heikkinen Valvirasta. – Nämä ohjaus- ja arviointikäynnit mahdollistavat avoimen vuorovaikutuksen valvontaviranomaisen ja toimintayksikön välillä. Myös valvontaviranomainen saa arvokasta palautetta toiminnastaan.

Päivystystoiminnan valvonta on yksi vuoden 2016 suunnitelmallisen valvonnan painopisteistä. Päivystystoiminta on valittu valvontakohteeksi siksi, että sen asiakas- ja potilasturvallisuusriskit ovat viranomaisten havaintojen perusteella ja toisaalta toiminnan luonteesta johtuen merkittävät. Päivystystoiminnan tehostetulla valvonnalla pyritään myös tukemaan sosiaali- ja terveydenhuollon integraation toteutumista. Valvira ja aluehallintovirastot toteuttavat vuoden 2016 aikana yhteensä kolmisenkymmentä yhteistä sosiaali- ja terveydenhuollon valvontaohjelman toimeenpanoon liittyvää tilaisuutta.

Lue lisää:

Sosiaali- ja terveydenhuollon valtakunnallinen valvontaohjelma 2016–2019

Seuraa valvontaohjelman toimeenpanoa Twitterissä: #sotevalo16

Lisätietoja Valvirassa:

Eine Heikkinen, ryhmäpäällikkö, sosiaalineuvos (sosiaalihuolto)
puh. 0295 209 323

Markus Henriksson, ryhmäpäällikkö, lääkintöneuvos (terveydenhuolto)
puh. 0295 209 401

etunimi.sukunimi(at)valvira.fi

Lisätietoja Lapin aluehallintovirastossa:

Sari Husa, sosiaalihuollon ylitarkastaja
puh. 0295 017 361

Marjatta Kihniä, aluehallintoylilääkäri
puh. 0295 017 365

etunimi.sukunimi(at)avi.fi