Ihmisiä neuvottelupöydän ääressä
Ajankohtaista

Sisältöjulkaisija

null Sote-järjestämis- ja tuottamislakiluonnoksia koskevat lausunnot

Sote-järjestämis- ja tuottamislakiluonnoksia koskevat lausunnot

11.11.2016 09:59

Sote-uudistukseen suunniteltu monituottajamalli edellyttää vahvaa valtakunnallista ja toisaalta myös maakuntien sisäistä ohjausta, toteaa Valvira sote-järjestämislakiluonnosta koskevassa lausunnossaan. Kansallinen, työnjaoltaan ja toimivaltuuksiltaan selkeä ohjaus on tärkeää yhdenvertaisuuden turvaamiseksi. Nyt lakiluonnoksessa esitetty ohjausmalli on osin vaikeaselkoinen ja sitä tulisi jatkovalmistelussa pyrkiä selkeyttämään.

Sote-tuottamislain soveltaminen kaikkiin palvelun tuottajiin on perusteltua niin tuottajien yhdenvertaisuuden, yhdenvertaisen palvelujen saatavuuden, valinnanvapauden toteutumisen edistämisen kuin viranomaisvalvonnankin näkökulmasta, toteaa Valvira sote-tuottamislakiluonnosta koskevassa lausunnossaan.

Lue lisää:

Valviran lausunto hallituksen esitysluonnoksesta laiksi sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämisestä (pdf)
Valviran lausunto hallituksen esitysluonnoksesta laiksi sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottamisesta (pdf)

Lisätietoja:

Hanna Toiviainen, ryhmäpäällikkö, suunnittelupäällikkö
puh. 0295 209 619

Marika Puusa, lakimies
puh. 0295 209 218

etunimi.sukunimi(at)valvira.fi