Ihmisiä neuvottelupöydän ääressä
Valittu osio: Ajankohtaista

Sisältöjulkaisija

null Sosiaalihuollon valvonta-asioiden ratkaisujen määrä nousi merkittävästi

Sosiaalihuollon valvonta-asioiden ratkaisujen määrä nousi merkittävästi

28.4.2021 09:49 / Uutinen

Valvira ratkaisi sosiaalihuollon valvonta-asioita viime vuonna 43 % enemmän kuin vuotta aiemmin. Ratkaistuja asioita oli yhteensä 485. Valvonta-asioiden käsittelyyn oli mahdollista käyttää enemmän aikaa, koska koronapandemian vuoksi tarkastuskäyntejä jouduttiin vähentämään ja alueelliset ohjaus- ja neuvontatilaisuudet toteutettiin suurimmaksi osaksi etätilaisuuksina.

Sosiaalihuoltoa koskevien kantelujen määrä on nelinkertaistunut

Sosiaalihuollon valvonta-asioiden määrä on neljässä vuodessa kolminkertaistunut, ja kantelujen määrä on nelinkertaistunut. Viime vuoden valvonta-asioista valtaosa oli kanteluja.

​​​​​​​Yhteensä Valviraan saapui viime vuonna 842 sosiaalihuollon valvonta-asiaa. Näistä aluehallintovirastoihin siirrettiin 350 asiaa lainsäädännössä määritellyn työnjaon mukaisesti. Uusia asioita jäi Valviran käsiteltäväksi 485, mikä on lähes yhtä paljon kuin edellisenä vuonna (504).

​​​​​​​Valvira voi lähettää kanteluja käsiteltäviksi muistutuksina niihin sosiaalihuollon toimipisteisiin, joita kantelut koskevat. Tällaisia kanteluja oli viime vuonna 24, hieman edellisvuosia vähemmän.

​​​​​​​Sosiaalihuollon ammattihenkilöitä koskevia uusia valvonta-asioita oli viime vuonna 66. Tämä on hieman vähemmän kuin edellisinä vuosina. Sosiaalihuollon ammattihenkilövalvonnassa oli yhteensä 14 sosiaalityöntekijää, 11 sosionomia ja 36 lähihoitajaa. Ammattihenkilöitä koskevia valvonta-asioita ratkaistiin viime vuonna yhteensä 90.

​​​​​​​Sosiaalihuollon valvonta-asiat sisältävät paitsi vanhuspalveluja, myös lastensuojelua, vammaispalveluja, täydentävää ja ehkäisevää toimeentulotukea sekä mielenterveys- ja päihdekuntoutujien asumispalveluja koskevia asioita.

Lisätietoja:
​​​​
Eine Heikkinen, ryhmäpäällikkö, p.0295 209 323

Lisätietoa sosiaalihuollon valvonnasta vuonna 2020 toimintakertomuksestamme (pdf)

Lisätietoa sosiaalihuollon valvonnasta (valvira.fi)

Lisätietoa sosiaalihuoltoa koskevan muistutuksen tai kantelun tekemisestä (valvira.fi)