Ihmisiä neuvottelupöydän ääressä
Valittu osio: Ajankohtaista

Sisältöjulkaisija

null Sosiaalihuollon valvonnan tilastot 2017 on julkaistu

Sosiaalihuollon valvonnan tilastot 2017 on julkaistu

20.2.2018 13:11 / Uutinen

Valviran sosiaalihuollon valvonnan tilastot vuodelta 2017 on julkaistu Valviran verkkosivuilla.
Sosiaalihuoltoa koskevia valvonta-asioita tuli Valviraan kaikkiaan 215. Kanteluita tuli vireille 131, edellisenä vuonna 75.  Kanteluita ratkaistiin 121, edellisenä vuonna 106.  Ratkaistuista valvonta-asioista suurin osa oli vanhustenhuoltoa, seuraavaksi eniten lastensuojelua ja kolmanneksi eniten kehitysvammahuoltoa ja vammaispalvelua koskevia asioita.

Sosiaalihuollon ammattihenkilövalvonnan vireille tulleiden asioiden kokonaismäärä kasvoi edellisvuodesta. Vuoden aikana oli vireillä yhteensä 48 ammattihenkilövalvonta-asiaa, joista ratkaistiin 11 asiaa. Valvonnassa on tullut esille ammattihenkilöiden päihteiden käyttöön, lääke- ja rahavarkauksiin sekä alentuneeseen toimintakykyyn liittyvien asioiden lisäksi epäasianmukaisuutta asiakastyössä. Puutteita on ilmennyt asiakastyön kirjaamiskäytännöissä ja asiakasasiakirjojen kuten hallintopäätösten ja asiakassuunnitelmien laatimisessa. Nämä puutteet voivat vaarantaa asiakasturvallisuutta, mutta toisaalta myös työntekijöiden oman oikeusturvan.

Tietoisuus vuoden 2016 alussa käynnistyneestä sosiaalihuollon ammattihenkilöiden valvonnasta on lisääntynyt sekä työnantajien että ammattihenkilöiden keskuudessa. Valvontaviranomaiset ovat pitäneet ammattihenkilövalvontaa ja siihen liittyvää omavalvontaa esillä palveluntuottajien ja kuntien tapaamisissa, koulutustilaisuuksissa sekä ohjaus- ja arviointikäynneillä.

Suunnitelmaperusteista valvontaa kohdennettiin sosiaalihuollon päivystystoimintaan, lastensuojelun ja toimeentulotuen määräaikojen valvontaan, kehitysvammaisten itsemääräämisoikeuden valvontaan, ikäihmisten kotiin annettaviin palveluihin sekä mielenterveys- ja päihdekuntoutujien asumispalveluihin.  Valvontaohjelmiin perustuvia valvonta-asioita otettiin käsiteltäviksi 65, kun edellisvuonna niitä oli 13. Valvonta-asiat koskivat lähinnä ikäihmisten kotiin annettavia palveluja. Valvonta ja ohjaus kohdistuivat päätöksentekoon, omavalvontaan, hoito- ja palvelusuunnitelmiin sekä lääkehoitoon.

Lue lisää

Sosiaalihuollon valvonta
Sosiaalihuollon tilastoja 2017
Sosiaali- ja terveydenhuollon valtakunnallinen valvontaohjelma vuosille 2016-2019 Päivitys vuodelle 2018

Lisätietoja

Eine Heikkinen, sosiaalineuvos, ryhmäpäällikkö
puh. 0295 209 323

Esa Koukkari, johtaja
puh. 0295 209 328

sähköposti: etunimi.sukunimi(at)valvira.fi