Ihmisiä neuvottelupöydän ääressä
Valittu osio: Ajankohtaista

Sisältöjulkaisija

null Sosiaalihuollon omavalvontalomake on päivitetty vastaamaan muuttunutta lainsäädäntöä

Sosiaalihuollon omavalvontalomake on päivitetty vastaamaan muuttunutta lainsäädäntöä

14.10.2020 12:15 / Uutinen

Valvira on uudistanut omavalvonnan suunnittelua ohjaavan omavalvontalomakkeen sisällön vastaamaan muuttunutta lainsäädäntöä. Päivityksessä korostetaan omavalvontasuunnitelman toimeenpanoa; niitä toimintayksiköiden ja palveluiden käytäntöjä, joilla riskienhallintaa toteutetaan käytännössä. Hyvin toteutettu omavalvonta ja riskienhallinta edellyttävät myös poikkeuksellisissa olosuhteissa, että ohjeet on laadittu kirjallisesti ja vastuuhenkilöt nimetty. 

Valvira ohjaa palveluntuottajia luomaan omavalvonnan yhtenä osana toimivat käytännöt infektioiden ja tarttuvien sairauksien leviämisen ennaltaehkäisemiseksi yksiköissä normaalitilanteissa ja ohjeistaa erikseen poikkeuksellisen tilanteen hygienian hoitoa. Omavalvontasuunnitelmaan kirjataan, miten yksikössä tai palvelussa seurataan yleistä hygieniatasoa ja miten varmistetaan asiakkaiden tarpeita vastaavien hygieniahoitokäytäntöjen toteutuminen ohjeiden ja asiakkaiden hoito- ja palvelusuunnitelmien mukaisesti. Olennainen osa hyvää hygienian hoitoa on, että yksikön siivous ja pyykkihuolto on hyvin järjestetty, mihin myös uudistuneella henkilöstön tehtävärakenteella ja henkilökunnan koulutuksella on tärkeä merkitys.

Sosiaalihuollon omavalvontalomake on saatavissa Valviran verkkosivuilta. Uusittu lomake otetaan käyttöön sosiaalihuollon palveluissa omavalvontasuunnitelman päivityksen yhteydessä. 

Lue lisää:

Sosiaalihuollon omavalvontalomake, Sosiaalihuollon omavalvonta/Lomakkeet (valvira.fi)

Valvira ja aluehallintovirastot tukevat vanhuspalvelulain muutoksen toimeenpanoa (Valviran ja alue-hallintovirastojen verkkouutinen 8.10.2020)

Omavalvonta on asiakas- ja potilasturvallisuustyön perusta (Valvojan vinkkelistä -blogi)

Lisätietoja:
Riitta Husso, lakimies, puh. 0295 209 324
etunimi.sukunimi(at)valvira.fi