Ihmisiä neuvottelupöydän ääressä
Valittu osio: Ajankohtaista

Sisältöjulkaisija

null Sosiaalihuollon asumispalvelujen karanteeni- ja eristämiskäytäntöihin valvontaviranomaisten ohjeistus

Sosiaalihuollon asumispalvelujen karanteeni- ja eristämiskäytäntöihin valvontaviranomaisten ohjeistus

22.4.2021 14:00 / Uutinen

Valvontaviranomaisten havaintojen mukaan tartuntatautilain mukaiset karanteeni- ja eristämiskäytännöt vaihtelevat sosiaalihuollon asumispalveluyksiköissä. Nyt Valvira ja aluehallintoviranomaiset ovat laatineet kunnille ja palvelujen tuottajille ohjeen keskeisimmistä karanteeni- ja eristämispäätöksissä huomioitavista seikoista.  Ohjeella muistutetaan siitä, että perustuslain mukaisia kansalaisten perusoikeuksia ei saa tarpeettomasti ja lainvastaisesti rajoittaa ja että karanteeni- ja eristämispäätöksissä täytyy noudattaa voimassa olevaa lainsäädäntöä. Sosiaalihuollon asumispalveluyksiköillä tarkoitetaan esimerkiksi hoivakoteja ja vammaispalvelujen asumisyksiköitä.

Karanteenista ja eristämisestä päättää tartuntatautilääkäri

Karanteeni tai eristäminen edellyttää tartuntatautilääkärin päätöstä, mutta kiiretilanteessa päätöksen voi tehdä myös muu julkisessa terveydenhuollossa toimiva laillistettu lääkäri. Myös karanteenin tai eristyksen lopettaminen edellyttää tartuntatautilääkärin päätöstä.

Tartuntatautilääkärin päätöksellä on mahdollista rajoittaa asiakkaan oikeutta tavata ulkopuolisia henkilöitä, jos se on välttämätöntä taudin leviämisen ehkäisemiseksi. Eristyksessä tai karanteenissa olevan asiakkaan oikeuksia ei saa kuitenkaan rajoittaa tarpeettomasti tai lainvastaisesti. Hänellä on oikeus pitää yhteyttä läheisiinsä tavalla, joka ei aiheuta tartuntavaaraa muille.

Sosiaalihuollon asumispalveluyksikössä karanteeniin tai eristykseen määrätyn henkilön huoneen lukitseminen voi olla perusteltua, jos se on välttämätöntä koronaviruksen leviämisen estämiseksi. Oven lukitsemista koskevan päätöksen voi tehdä vain tartuntatautilääkäri. Asiakkaalla täytyy kuitenkin olla mahdollisuus saada hoitohenkilöstöön yhteys välittömästi, ja hoitajan on valvottava häntä niin, että välitön yhteydenpito on mahdollista. Asiakkaan tilanne ja asiakasturvallisuus voivat edellyttää myös sitä, että hoitaja on jatkuvasti karanteeni- tai eristyshuoneen oven takana tai samassa huoneessa.

Tavoitteena estää viruksen leviäminen

Tartuntatautilain mukaisen karanteenin ja eristyksen tavoitteena on estää koronaviruksen leviäminen. Karanteenin tarkoitus on estää virukselle altistunut henkilö tartuttamasta muita. Karanteenipäätös voidaan tehdä myös silloin, jos on perusteltu epäily altistumisesta. Eristys tarkoittaa sitä, että jo tautiin sairastunut tai perustellusti sairastuneeksi epäilty henkilö eristetään terveistä.

Lisätietoja:

Ylitarkastaja Elina Uusitalo, Valvira, 0295 209 334
Ylitarkastaja Oona Mölsä, Etelä-Suomen aluehallintovirasto, 0295 016 592
Ylitarkastaja Kirsi Laitinen, Itä-Suomen aluehallintovirasto, 0295 016 821
Ylitarkastaja Päivi Salminen, Lapin aluehallintovirasto, 0295 017 376
Lakimies Pia Leikasto, 0295 018 033 (22. – 30.4.) ja lääninlääkäri Katja Paakkola, Lounais-Suomen aluehallintovirasto, 0295 018 093 (3.5. alkaen)
Ylitarkastaja Päivi Ahvenus, Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto, 0295 018 575
Aluehallintoylilääkäri Pasi Eskola, Pohjois-Suomen aluehallintovirasto, 0295 017 500

Ohjauskirje kunnille 8.4.2021: Tartuntatautilain mukainen eristäminen ja karanteeni sosiaalihuollon asumispalveluyksikössä (pdf)

Uutinen 21.1.2021: Kuntien tarkastuskäynnit hoivakoteihin ovat tärkeitä myös pandemian aikana (valvira.fi)

Uutinen 21.12.2020: Suurin osa hoivakotien vanhuksista on saanut tavata läheisiään turvallisesti pandemian aikana (valvira.fi)

Ohjauskirje kunnille 2.9.2020: Perusoikeuksien toteutuminen ja tartuntojen ehkäisy sosiaalihuollossa (pdf)

THL:n uutinen 22.4.2021: THL on päivittänyt ikääntyneiden pitkäaikaishoitoa ja -hoivaa, vierailuja sekä kotihoitoa koskevia koronaohjeita (thl.fi)