Nippu päätöksiä
Julkaisut ja määräykset

Sisältöjulkaisija

null Sosiaalihuollon ammattihenkilön ammatillisten tietojen ja taitojen selvittäminen

Sosiaalihuollon ammattihenkilön ammatillisten tietojen ja taitojen selvittäminen

30.4.2020 14:55

Ohje selvitystä tekeville yliopistoille ja muille oppilaitoksille

Valviran ohje 1/2020

Sosiaalihuollon ammattihenkilön ammatillisten tietojen ja taitojen selvittäminen (pdf)

Sosiaalihuollon ammattihenkilöiden valvonnasta säädetään sosiaalihuollon ammattihenkilöistä annetussa laissa (817/2015). Lain 15 §:n 2 momentin mukaan Valvira ohjaa ja valvoo valtakunnallisesti sosiaalihuollon ammattihenkilöitä. Aluehallintovirasto ohjaa ja valvoo sosiaalihuollon ammattihenkilöiden toimintaa toimialueellaan.

Osana sosiaalihuollon ammattihenkilöiden toiminnan asianmukaisuuden valvontaa Valvira voi tarvittaessa määrätä sosiaalihuollon ammattihenkilön ammatilliset tiedot ja taidot selvitettäväksi sosiaalihuollon ammattihenkilöistä annetun lain 19 §:n 2 momentin mukaisesti. Selvittäminen tapahtuu yleensä käytännön ammatillisten taitojen selvittämisen ja teoreettisen kuulustelun muodossa. Kyseinen ammattitietojen ja -taitojen selvittäminen liittyy sosiaalihuollon ammattihenkilöiden jälkikäteiseen valvontaan ja on siten eri asia kuin lupahallinnon menettely, jota noudatetaan ammattihenkilön ammatillisia taitoja ensi kertaa arvioitaessa esimerkiksi laillistusta tai nimikesuojausta myönnettäessä.

Tämän ohjeen tarkoituksena on ohjeistaa ja yhdenmukaistaa sosiaalihuollon ammattihenkilön ammatillisten tietojen ja taitojen arviointiin liittyvää menettelyä Valviran velvoitettua ammattihenkilön ammattitietojen ja -taitojen selvittämiseen.