Ihmisiä neuvottelupöydän ääressä
Valittu osio: Ajankohtaista

Sisältöjulkaisija

null Sosiaalihuollon ammattihenkilölaki voimaan 1.3. – tutustu ammattioikeuksien hakuohjeisiin Valviran verkkosivuilla

Sosiaalihuollon ammattihenkilölaki voimaan 1.3. – tutustu ammattioikeuksien hakuohjeisiin Valviran verkkosivuilla

24.2.2016 12:28 / Uutinen

Laki sosiaalihuollon ammattihenkilöistä tulee voimaan 1.3.2016. Uuden lain tavoitteena on parantaa asiakasturvallisuutta sekä sosiaalihuollon asiakkaan oikeutta laadultaan hyvään sosiaalihuoltoon. Laki myös selkiyttää sosiaalihuollon ammattihenkilöiden oikeuksia ja velvollisuuksia.

Lain voimaantulon jälkeen Valvira vastaanottaa hakemuksia, joilla haetaan oikeutta harjoittaa sosiaalihuollon ammattia laillistettuna ammattihenkilönä sekä pyydetään merkitsemään rekisteriin oikeus käyttää nimikesuojattua sosiaalihuollon ammattinimikettä.

Valviran verkkosivuille on avattu sosiaalihuollon ammattioikeuksia koskevat sisältösivut, joilla mm. ohjeistetaan, miten hakemukset toimitetaan Valviraan. Hakuohjeisiin kannattaa tutustua huolellisesti ennen hakemuksen lähettämistä, sillä puutteellinen hakemus hidastaa päätöksen saamista.

Kannattaa kuitenkin huomioida, että Valvirassa siirrytään myöhemmin vuonna 2016 sähköiseen asiointiin, mikä helpottaa ja nopeuttaa hakuprosessia. Sähköisen asioinnin käyttöönotosta kerrotaan tarkemmin aikataulun tarkennuttua. Myös hakuohjeet päivitetään, kun sähköinen asiointi otetaan käyttöön.

Valvira muistuttaa, että 1. maaliskuuta 2016 jälkeen kaikki henkilöt, jotka ovat täyttäneet aiemmin voimassa olleiden säädösten mukaiset kelpoisuusehdot, ovat oikeutettuja toimimaan kyseisen laillistettavan ammattihenkilön tehtävissä tai toimimaan suorittamansa koulutuksen perusteella nimikesuojattuna ammattihenkilönä siihen asti, kunnes heidän ammattioikeushakemuksensa on käsitelty Valvirassa. Oikeus toimia tehtävässä ilman laillistusta on voimassa enintään 31.12.2017 asti.

Sosiaalihuollon ammattioikeusasioita koskevien sisältösivujen lisäksi Valvirassa on otettu käyttöön sähköpostiosoite sosamha(at)valvira.fi, jonne voi lähettää sosiaalihuollon ammattioikeusasioihin liittyviä kysymyksiä, jos vastausta ei Valviran verkkosivuilta löydy.

Lue lisää:

Sosiaalihuollon ammattioikeusasioiden sisältösivut (valvira.fi)
Sosiaalihuollon ammattihenkilölaki tulee voimaan 1.3. – Valvira järjestää viisi alueellista koulutustilaisuutta lain sisällöstä (9.2.2016)
Sosiaalihuollon ammattihenkilölaki uudistuu – kampanjasivusto avattu (4.11.2015)
Sosiaalihuollon ammattihenkilölain toimeenpanon kampanjasivusto SosAmha2016 Facebookissa (facebook.com)
 

Lisätietoja:

Sanna Hyttinen, lakimies
Puh. 0295 209 608
etunimi.sukunimi(at)valvira.fi

Pekka Ojaniemi, ylitarkastaja
Puh. 0295 209 355
etunimi.sukunimi(at)valvira.fi
@PekkaOjaniemi