Joukko ihmisiä
Valittu osio: Valvojan vinkkelistä

Sisältöjulkaisija

null Sosiaalihuollon ammattihenkilölaki parantaa asiakkaan oikeuksia

Sosiaalihuollon ammattihenkilölaki parantaa asiakkaan oikeuksia

Pekka Ojaniemi 2.3.2016 / päivitetty 2.3.2016 16:59

Sosiaalihuollon ammattihenkilölaki tuli voimaan 1.3.2016. Lain toimeenpanoa on valmisteltu Valvirassa jo useita kuukausia syyskuussa 2015 asetetussa sosiaalihuollon ammattihenkilölain toimeenpanohankkeessa laajalla rintamalla ja nopealla aikataululla. Tekemistä riittää vielä lain voimaantulon jälkeenkin, ja lain toimeenpanoon liittyvät tulkinnat ja toimintatavat täsmentyvät matkan varrella.

Velvollisuuksia ja oikeuksia sosiaalihuollon henkilöstölle

Lain voimaantulo tuo mukanaan uusia velvoitteita ja oikeuksia sosiaalihuollon ammattilaisille ja työntekijöille. Sosiaalihuollon työntekijöiden työn sisältöjen näkökulmasta asiat eivät sinänsä ole uusia, mutta nyt on ensimmäistä kertaa säädetty lailla esimerkiksi sosiaalihuollon ammattilaisten ammatinharjoittamisoikeudesta ja oikeudesta käyttää nimikesuojattuja ammattinimikkeitä. Toki ennenkään ei ole ollut mahdollista työskennellä vakituisesti ilman asianmukaista pätevyyttä.

Laki ei tuo sosiaalihuollon työntekijöille kuitenkaan pelkkiä oikeuksia vaan myös joukon velvollisuuksia. Hieman yksinkertaistaen voidaan todeta, että rekisteröitymisvelvoitteen täyttämisen jälkeen henkilökunta saa oikeuden harjoittaa ammattia tai käyttää nimikesuojattua ammattinimikettä ja pääsee valvonnan piiriin. Velvollisuudet siis korostuvat.

Sosiaalihuollon asiakkaiden näkökulmasta uusi laki ja siihen liittyvät sosiaalihuollon ammattihenkilöiden ja valvontaviranomaisten velvoitteet turvaavat asiakkaan oikeuksia hyvään, laadukkaaseen ja turvalliseen sosiaalihuoltoon.

Valviralle uusia velvoitteita ja tehtäviä

Myös Valvira saa lain myötä uusia velvoitteita ja tehtäviä hoitaakseen. Valvira myöntää vastedes sosiaalihuollon ammattihenkilöiden ammatinharjoittamisoikeudet, nimikesuojattujen ammattinimikkeiden käyttöoikeudet  ja rekisteröi ammattihenkilöt sosiaalihuollon ammattihenkilörekisteriin.

Valvira myös vastaa omalta osaltaan sosiaalihuollon ammattihenkilöiden valvonnasta. Aluehallintovirastojen ohjaaminen niiden valvontatehtävissä kuuluu Valviralle. Ammattihenkilöiden valvonnassa ei pidä unohtaa myöskään työnantajien virka- ja työoikeudellisiin säännöksiin perustuvaa velvollisuutta ja oikeutta valvoa henkilöstöään.

Ammattihenkilölaki turvaa asiakkaan oikeuksia aiempaa paremmin

Uuden lain keskiössä on asiakasturvallisuus ja sen varmistaminen. Sosiaalihuollon asiakkaiden näkökulmasta uusi laki ja sen mukanaan tuomat velvoitteet sosiaalihuollon ammattihenkilöille ja valvontaviranomaisille turvaavat asiakkaan oikeuksia hyvään, laadukkaaseen ja turvalliseen sosiaalihuoltoon, mikä on sosiaalihuollon ammattihenkilölaista huolimatta aina sosiaalihuollon ammatillisen toiminnan ydintä.

Laki tulee siis voimaan 1.3.2016, mutta laissa on vuoden 2017 loppuun saakka ulottuva siirtymäsäännös. Sosiaalihuollon ammattihenkilöiden ei siis ole syytä hätääntyä tai joutua paniikkiin lain voimaantulon vuoksi: voimassa olevat työsuhteet jatkuvat normaalisti eikä rekisteröitymiselläkään vielä ole kauhea kiire.

Pekka Ojaniemi

ylitarkastaja

Kommentit (0)

Lisää kommentti
Ei kommentteja vielä.