Ihmisiä neuvottelupöydän ääressä
Valittu osio: Ajankohtaista

Sisältöjulkaisija

null Sosiaalihuollon ammattihenkilölaki muuttuu 1.1.2018 – siirtymäaika jatkuu kesäkuun 2018 loppuun saakka

Sosiaalihuollon ammattihenkilölaki muuttuu 1.1.2018 – siirtymäaika jatkuu kesäkuun 2018 loppuun saakka

14.12.2017 14:03 / Uutinen

Sosiaalihuollon ammattihenkilölaki muuttuu. Muutokset tulevat voimaan 1.1.2018.

Keskeiset muutokset ovat:

Lähihoitajia koskevat muutokset

  • Valvira merkitsee maaliskuun alussa 2016 terveydenhuollon ammattihenkilörekisterissä (Terhikki) olleet lähihoitajat automaattisesti ja maksutta myös sosiaalihuollon ammattihenkilörekisteriin (Suosikki). Valvira myös passivoi vireillä olevat turhat hakemukset ilman erillistä pyyntöä. Yhteydenottoa Valviraan ei tarvita.
  • Valvira palauttaa 40 euron suuruisen rekisteröintimaksun niille kaksoisrekisteröityneille lähihoitajille, jotka on rekisteröity Terhikkiin 1.3.2016 tai sitä ennen ja jotka ehtivät jo rekisteröityä myös Suosikkiin. Muiden lähihoitajien osalta rekisteröintimaksua ei palauteta. Valvira on yhteydessä lähihoitajiin, joille rekisteröintimaksu palautetaan – yhteydenottoa Valviraan ei siis tarvita.
  • 1.3.2016 jälkeen valmistuneet lähihoitajat rekisteröityvät edelleen erikseen molempiin rekistereihin (Terhikki ja Suosikki). Molemmista peritään maksuasetuksen mukainen maksu. Rekisteröityminen voi tapahtua myös oppilaitoksen kautta.

Kuntoutuksen ohjaajat rekisteriin

  • Kuntoutuksen ohjaajat ovat lakimuutoksen jälkeen laillistettavia sosiaalihuollon ammattihenkilöitä. Kuntoutuksen ohjaajat voivat jättää hakemuksensa heti lain tultua voimaan.

Siirtymäaika jatkuu kesäkuun 2018 loppuun

  • Sosiaalihuollon ammattihenkilölain siirtymäaika jatkuu kesäkuun 2018 loppuun saakka. Kuntoutuksen ohjaajalla säilyy oikeus toimia tehtävässään siihen saakka, kunnes Valvira on ratkaissut hakemuksen. Oikeus säilyy myös siinä tapauksessa, että ratkaisu tehdään vasta siirtymäajan päättymisen jälkeen edellyttäen, että hakemus on jätetty viimeistään 30.6.2018. Jos sosiaalityöntekijän, sosionomin tai geronomin laillistushakemus on jätetty syyskaudella 2017, eikä Valvira ole sitä vielä ratkaissut, oikeus toimia laillistettuna ammattihenkilönä jatkuu siihen saakka, kunnes Valvira on tehnyt asiaa koskevan päätöksen.
  • Sosiaalihuollon ammattihenkilöt voivat hakea laillistusta myös siirtymäajan jälkeen. Oikeus toimia laillistettuna ammattihenkilönä kuitenkin lakkaa siirtymäajan päätyttyä, ellei laillistushakemusta ole tehty 30.6.2018 mennessä.

Tällä hetkellä vastavalmistuneiden sosiaalihuollon laillistettavien ammattihenkilöiden ammattioikeushakemusten käsittelyaika on noin 30 arkipäivää. Niin sanotun siirtymäsäännöksen nojalla hakevien sosiaalihuollon laillistettavien ammattihenkilöiden osalta käsittelyaika on noin 6 kuukautta. Valvira on tähän mennessä rekisteröinyt yli 21 000 laillistettua sosiaalihuollon ammattihenkilöä. Käsittelyjonossa on kuitenkin edelleen tuhansia laillistettavan sosiaalihuollon ammattihenkilön ammattioikeushakemuksia.

Pyydämme välttämään yksittäistä hakemusta koskevia yhteydenottoja. Jos hakemuksessa on puutteita, ottaa Valvira hakijaan yhteyttä ennen asian ratkaisemista.

Lue lisää:

Sosiaalihuollon tehtävissä toimimisen ehtoja koskevaa verkkosisältöä tarkennettu (27.11.2017)

Muutoksia sosiaalihuollon ammattihenkilölakiin (5.10.2017)

Sosiaalityöntekijöiden sähköinen asiointi helpottuu (4.9.2017)

Parannuksia sosiaalihuollon ammattihenkilöiden sähköiseen asiointiin – muutos koskee ensi vaiheessa sosionomeja ja geronomeja (6.4.2017)

Sosiaalihuollon ammattioikeudet

Lisätietoja:

Maarit Mikkonen, ryhmäpäällikkö, esittelijäneuvos
puh. 0295 209 561

Sanna Hyttinen, johtava lakimies
puh. 0295 209 608

etunimi.sukunimi(at)valvira.fi

Yksittäisiä hakemuksia koskevissa asioissa pyydämme tarvittaessa ottamaan yhteyttä osoitteeseen suosikki(at)valvira.fi.