Ihmisiä neuvottelupöydän ääressä
Valittu osio: Ajankohtaista

Sisältöjulkaisija

null Sosiaalihuollon ammattihenkilöiden valvonnasta vastaavat työnantaja, aluehallintovirastot ja Valvira

Sosiaalihuollon ammattihenkilöiden valvonnasta vastaavat työnantaja, aluehallintovirastot ja Valvira

25.4.2016 12:13 / Uutinen

Sosiaalihuollon ammattihenkilöiden valvonta alkoi 1.3.2016, kun laki sosiaalihuollon ammattihenkilöistä tuli voimaan. Uuden lain tavoitteena on parantaa asiakasturvallisuutta sekä sosiaalihuollon asiakkaan oikeutta laadultaan hyvään sosiaalihuoltoon. Valvira.fissä on julkaistu sosiaalihuollon ammattihenkilöiden valvontaa koskeva sivustokokonaisuus.  

Työnantajalla on ensisijainen velvollisuus valvoa palkkaamiensa sosiaalihuollon ammattihenkilöiden toimintaa. Työnantaja pystyy ratkaisemaan useimmat ongelmatilanteet työpaikalla itse, eikä valvovia viranomaisia tarvita asian selvittämiseen.

Sosiaalihuollon ammattihenkilöiden viranomaisvalvonta kuuluu aluehallintovirastoille ja Valviralle, jotka valvovat ammattihenkilöiden toimintaa sekä julkisessa että yksityisessä sosiaalihuollossa. Valvira käsittelee erityisesti ne valvonta-asiat, jotka ovat periaatteellisesti tärkeitä tai laajakantoisia. Jos sosiaalihuollon ammattihenkilöstä tehty ilmoitus johtaa kurinpitomenettelyyn tai oikeuksien rajoittamiseen tai poistamiseen, asia käsitellään Valvirassa toimivassa sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöiden valvontalautakunnassa. Aluehallintovirastot ovat ensisijaisia ammattihenkilöitä valvovia viranomaisia omilla alueillaan.

Lue lisää:

Lisää sosiaalihuollon ammattihenkilöiden valvonnasta Valviran verkkosivuilla
Sosiaalihuollon ammattihenkilölaki voimaan 1.3. – tutustu ammattioikeuksien hakuohjeisiin Valviran verkkosivuilla (24.2.2016)
Sosiaalihuollon ammattihenkilölaki tulee voimaan 1.3. – Valvira järjestää viisi alueellista koulutustilaisuutta lain sisällöstä (9.2.2016)
Sosiaalihuollon ammattihenkilölaki uudistuu – kampanjasivusto avattu (4.11.2015)
Sosiaalihuollon ammattihenkilölain toimeenpanon kampanjasivusto SosAmha2016 Facebookissa


Lisätietoja:

Eine Heikkinen, ryhmäpäällikkö, sosiaalineuvos
puh. 0295 209 323

Elina Uusitalo, ylitarkastaja
puh. 0295 209 334

etunimi.sukunimi(at)valvira.fi