Ihmisiä neuvottelupöydän ääressä
Valittu osio: Ajankohtaista

Sisältöjulkaisija

null Sosiaalihuollon ammattihenkilöiden siirtymäaika on päättynyt – Suosikissa noin 200 000 ammattihenkilöä

Sosiaalihuollon ammattihenkilöiden siirtymäaika on päättynyt – Suosikissa noin 200 000 ammattihenkilöä

2.7.2018 13:05 / Uutinen

Sosiaalihuollon ammattihenkilöiden siirtymäaika Suosikki-rekisteriin päättyi lauantaina 30.6. Rekisteröityjä ammattioikeuksia ja nimikesuojauksia on nyt Suosikissa 200 102 kappaletta. Laillistetuista sosiaalihuollon ammattihenkilöistä suurimman ryhmän muodostavat sosionomit (26 557). Muita laillistettuja ammattihenkilöitä ovat sosiaalityöntekijät (6 590), geronomit (751) ja kuntoutuksen ohjaajat (389).  Nimikesuojatuista ammattihenkilöistä suurimman ryhmän muodostavat lähihoitajat.

Maaliskuussa 2016 voimaantullut laki sosiaalihuollon ammattihenkilöistä siirsi sosiaalihuollon ammattihenkilöt ammattihenkilövalvonnan piiriin. Sosiaalihuollon ammattihenkilölain toimeenpano sujui hyvin yhteistyössä sosiaali- ja terveysministeriön, aluehallintovirastojen sekä erityisesti viestinnän osalta ammattijärjestöjen kanssa. Lain toimeenpanoon kuului Suosikki-keskusrekisterin perustaminen ja ammattihenkilöiden rekisteröiminen sekä ohjauksen ja valvonnan aloittaminen. Valvira kiittää yhteistyökumppaneita onnistuneesta yhteistyöstä.

- Nyt ollaan sosiaalihuollossakin siirrytty samaan tilanteeseen terveydenhuollon kanssa, eli laillistettavien osalta ammatissa toiminen edellyttää Valviran myöntämää ammatinharjoittamisoikeutta, kertoo johtaja Jussi Holmalahti.

Myönnetyt ammattioikeudet näkyvät JulkiSuosikissa, joka on sosiaalihuollon ammattihenkilöiden keskusrekisterin julkinen tietopalvelu. Se on kaikille avoin palvelu, josta voi hakea tietoa ammattihenkilön nimellä sekä rekisteröintinumerolla. Päätökset ja rekisteröinnit kertovat, että henkilö on suorittanut vaadittavan sosiaalialan koulutuksen ja että hänellä on voimassa oleva oikeus toimia ammatissa ja käyttää suojattua ammattinimikettä.

Lain tarkoituksena on edistää asiakasturvallisuutta sekä asiakkaan oikeutta laadukkaaseen sosiaalihuoltoon ja kohteluun. Tavoitteeseen pyritään muun muassa varmistamalla ammattihenkilöiden pätevyys ja toteuttamalla heidän ammattitoimintansa valvontaa, sekä edistämällä ammattihenkilöiden yhteistyötä ja tarkoituksenmukaisten tehtävärakenteiden muodostumista.

Lisätietoja:

Jussi Holmalahti, johtaja
puh. 0295 209 500
etunimi.sukunimi@valvira.fi

Elina Uusitalo, ylitarkastaja
puh. 0295 209 334
etunimi.sukunimi@valvira.fi