Ihmisiä neuvottelupöydän ääressä
Valittu osio: Ajankohtaista

Sisältöjulkaisija

null Sosiaalialan työnantaja, tarkista työntekijöidesi ammattioikeudet JulkiSuosikista

Sosiaalialan työnantaja, tarkista työntekijöidesi ammattioikeudet JulkiSuosikista

17.9.2018 14:47 / Uutinen

Sosiaalihuollon ammattihenkilöt ovat olleet velvollisia rekisteröitymään sosiaalialan ammattihenkilöiden keskusrekisteri Suosikkiin 1.3.2016 alkaen. Siirtymäaika rekisteröinnin hakemiselle siten, että toimintaoikeuksiin ei tule katkosta, päättyi 30.6.2018. Suosikkiin on syyskuun 2018 puoliväliin mennessä rekisteröity yli 200 000 sosiaalihuollon ammattihenkilöä.

Työnantajan velvollisuus varmistua ammattioikeuden voimassaolosta

Työnantajan velvollisuuksiin kuuluu varmistua siitä, että kaikilla sen uusina rekrytoimilla sekä jo palveluksessa olevilla:

 • laillistetun sosiaalihuollon ammattihenkilön ammatissa toimivilla on voimassa oleva Valviran myöntämä laillistus
 • suojattua ammattinimikettä käyttävillä sosiaalihuollon ammattihenkilöillä on Suosikki -rekisterissä voimassa oleva oikeus käyttää kyseistä suojattua ammattinimikettä.

Työnantaja voi helpoiten tarkistaa ammattioikeudet sosiaalihuollon ammattihenkilöiden keskusrekisterin julkisesta tietopalvelusta JulkiSuosikista. Tietopalvelu on yhteinen terveydenhuollon ammattihenkilörekisterin kanssa, joten sieltä löytyvät saman henkilön sekä terveyden- että sosiaalihuollon ammattioikeudet.

Julkinen sosiaalihuollon ja terveydenhuollon ammattihenkilöiden keskusrekisteri-tietopalvelu löytyy osoitteesta: https://julkiterhikki.valvira.fi/

Valvira kehottaa työnantajia tarkistamaan henkilön ammattioikeudet erityisesti rekrytointitilanteissa. 

Laillistettavat ammattihenkilöt

Laillistusta edellytetään seuraavissa ammateissa toimivilta:

 • sosiaalityöntekijä,
 • sosionomi,
 • geronomi ja
 • kuntoutuksen ohjaaja

Laillistusta ei kuitenkaan vaadita seuraavilta kahdelta poikkeusryhmältä:

 • tilapäisesti kyseisten ammattihenkilöiden tehtävissä toimivat sekä
 • erivapauspäätöksen saaneet sosiaalityöntekijät.

Erivapauspäätöksen saaneet sosiaalityöntekijät voivat jatkaa tehtävissään, vaikka heille ei myönnetä laillistusta. Lisäksi tiettyyn virkaan rajoittamattoman erivapauspäätöksen saaneella sosiaalityöntekijällä on edelleenkin oikeus hakea ja tulla nimetyksi sosiaalityöntekijän tehtäviin erivapauspäätöksen mukaisesti.

Rekisteröitymistä vaativat ammattinimikkeet

Ammattinimikkeitä, joiden käyttäminen edellyttää nimikesuojausta ovat:

 • lähihoitaja,
 • kodinhoitaja ja
 • kehitysvammaistenhoitaja

Muut kuin sosiaalihuollon ammattihenkilöt

Silloin, kun tehtävään säädettynä kelpoisuusvaatimuksena ei ole sosiaalihuollon ammattihenkilön pätevyys, työnantaja voi valita tehtävään myös muun kuin yllä mainitun ammattihenkilön. Lisätietoja tästä ja muusta sosiaalihuollon tehtävissä toimimiseen liittyvästä löytyy Valviran verkkosivulta.

Jos työnantajan tarkistuksessa käy ilmi, että ammattioikeusasiat eivät ole kunnossa, tulee työntekijä ohjata viipymättä hakemaan laillistusta tai nimikesuojausta. Hakemusohjeet löytyvät Valviran verkkosivuilta.
 

Lisätietoja:

Jussi Holmalahti, johtaja
puh. 0295 209 500
etunimi.sukunimi@valvira.fi

Pekka Ojaniemi, ylitarkastaja
puh. 0295 209 355
etunimi.sukunimi@valvira.fi

Niina Rytilahti, lakimies
puh. 0295 209 321
etunimi.sukunimi@valvira.fi