Ihmisiä neuvottelupöydän ääressä
Valittu osio: Ajankohtaista

Sisältöjulkaisija

null Sosiaali- ja terveysministeriön asetus Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston maksullisista suoritteista

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston maksullisista suoritteista

30.3.2012 14:19 / Uutinen

Sosiaali- ja terveysministeriö on 28.3.2012 antanut asetuksen Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston (Valvira) maksullisista suoritteista. Asetus astuu voimaan 1.4.2012.

Maksuja on tarkistettu vastaamaan paremmin suoritteiden omakustannusarvoja. Suurin osa maksuista nousee.

Lue lisää: STM:n tiedotteesta