Joukko ihmisiä
Valittu osio: Valvojan vinkkelistä

Sisältöjulkaisija

null Sosiaali- ja terveysalan valvonnan kehittäminen edellyttää yhteistyötä

Sosiaali- ja terveysalan valvonnan kehittäminen edellyttää yhteistyötä

Markus Henriksson 12.11.2019 / päivitetty 12.11.2019 12:55

Vuosi 2019 on kääntynyt kohti loppuaan ja voidaan liioittelematta todeta, että se on Valviran osalta ollut historiallinen: Valviran tammikuussa tekemä päätös hoivakodin toiminnan keskeyttämisestä nosti vanhustenhuollon tilan median avulla koko kansakunnan kahvipöytäkeskusteluihin. Kuluvan vuoden aikana valvovat viranomaiset – Valvira ja aluehallintovirastot – ovat vastaanottaneet ennennäkemättömän määrän kanteluita ja muita epäkohtailmoituksia erityisesti sosiaalihuollon eri sektoreilta. Ilahduttavaa on, että aihe nousi myös poliittiselle agendalle: ikäihmisten palveluiden kehittämisen työryhmä aloitti toimintansa huhtikuussa ja hallituksen esitys vanhuspalveluiden sitovasta henkilöstömitoituksesta lähtee kohta lausunnoille.

Ratkaisuja hoivapalveluiden haasteisiin on vuoden mittaan etsitty keskeisten toimijoiden yhteisissä keskusteluissa: yhteistyö on vahvistunut ja keskusteluyhteys osin parantunut. Keskeyttämispäätöksestä noussut kohu on siis tuonut mukanaan paljon hyvää ja alan toimijat ovat monessa tapauksessa korjanneet toimintaansa. Ikävä kyllä paljon epäkohtia ja riittämätöntä palvelujen laatua edelleen on: tilanne ei ole ohi. Seurantaa ja tarvittaessa koviakin valvontatoimia tarvitaan yhä; vain näin voidaan varmistaa tilanteen koheneminen edelleen ja toisaalta saavutettujen edistysaskelten pysyvyys.

Toimintayksiköiden henkilöstöpula on hyvin vakava haaste. Olisi upeaa, jos voisimme pian raportoida palveluntuottajien hyvin onnistuneesta toiminnasta – tämä olisi omiaan lisäämään hoiva- ja hoitotyön houkuttelevuutta.

Kohti yhä strategisempaa valvontaa ja valvonnan kokonaisvaltaista strategiaa

Yksi Valviraan voimakkaasti vaikuttaneista muutoksista koettiin maaliskuussa, kun kauan valmisteltu maakunta- ja sote-uudistus – ja sen myötä Valtion lupa- ja valvontavirasto Luova – kaatui. Puheet Valviran toiminnan loppumisesta olivat siis ennenaikaisia: toiminta itsenäisenä virastona jatkuu ainakin seuraavat vuodet. Luovan kaatuminen ei kuitenkaan poista tarvetta sosiaali- ja terveysalan valvonnan yhtenäiselle kehittämiselle. Tätä haluamme Valvirassa edelleen edistää, kiinteässä yhteistyössä aluehallintovirastojen kanssa.

Luova-valmistelun perintö elää Valviran uudistuvassa strategiassa: haluamme tarkastella strategisia valintoja omaa virastoamme laajemmasta, koko sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontatoimintaa koskevasta näkökulmasta. Tärkeintä on toiminnan kokonaisvaltainen vaikuttavuus.

Tärkeintä on toiminnan kokonaisvaltainen vaikuttavuus.

Valvonnan muutos jatkuu tulevina vuosina ja valvovan viranomaisen rooli vastuullisen toiminnan varmistajana ja keskustelukumppanina vahvistuu. Suunta on sama kaikissa Pohjoismaissa ja pohjoismaisiin esimerkkeihin voi tutustua Anna Karjalaisen ja Satu Räsäsen blogikirjoituksissa pohjoismaisesta valvontaviranomaiskonferenssista. Teema näkyy myös Valviran strategiatyössä, sillä olemme kutsuneet siinä dialogiin mukaan sidosryhmämme. Alan toimijoiden rooli sosiaali- ja terveysalan kehityksessä on keskeinen: omavalvonnan vahvistaminen on paras takuu asiakas-, potilas- ja elinympäristön turvallisuuden varmistamiselle.

Julkaisemme uudistuneen strategiamme vuoden 2020 alkupuolella. Moni sen todennäköisistä painopisteistä on jo näkyvissä Valviran syksyn uutisaiheissa: omavalvonnan ensisijaisuus näkyy vahvasti alkoholihallinnon ja terveydensuojelun valvontaohjelmissa. Kehitämme jatkossakin voimakkaasti toimintaamme: lisäämme terveydenhuollon ammattioikeusasioiden ja alkoholiasioiden sähköistä asiointia, vahvistamme valvonnan tietopohjaa ja tarjoamme tietojamme myös muiden toimijoiden käyttöön.

Terveysteknologian ohjaus- ja valvontatehtävät siirtyvät Fimeaan 1.1.2020. Me Valvirassa jäämme kaipaamaan paitsi terveysteknologian asiantuntijoiden vankkaa osaamista myös toiminnan kansainvälistä luonnetta: Valviran terveysteknologiaryhmän lokakuussa isännöimä EU-viranomaiskokous (CAMD, Competent Authorities for Medical Devices) jää mieleen erityisen onnistuneena. Tiivis yhteistyö teknologia-asioiden ja sote-valvonnan kesken jatkuu myös uudessa viranomaisrakenteessa.

Toimintaympäristö muuttuu vauhdilla ja valvonta sen mukana. Muutosvauhdin huumassa on välillä tärkeää pysähtyä miettimään toiminnan perimmäistä tarkoitusta. Tarja Holi kiteyttää tämän blogikirjoituksessaan hyvin: Vaikka moni asia on muuttunut, valvontaviranomaisen toiminnan keskiössä on edelleen varmistaa, että ihmiset saavat perusoikeuksien heille turvaamat, tarpeidensa mukaiset palvelut yhdenvertaisesti, laadukkaasti ja turvallisesti.

Markus Henriksson

Markus Henriksson

Ylijohtaja

Kommentit (0)

Lisää kommentti
Ei kommentteja vielä.