Ihmisiä neuvottelupöydän ääressä
Valittu osio: Ajankohtaista

Sisältöjulkaisija

null Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston osaston johtajan virkaa hakee 28 henkilöä

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston osaston johtajan virkaa hakee 28 henkilöä

15.10.2020 09:20 / Uutinen

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston 1.1.2021 perustettavan osaston johtajan virkaa haki määräaikaan mennessä 28 henkilöä. Virka pyritään täyttämään 1.1.2021 lukien.

Johtajan tehtävään kuuluu johtaa Valviran organisaatiouudistuksen yhteydessä perustettavaa uutta osastoa ja vastata sen toiminnasta. Vuoden 2021 alusta perustettavan osaston tehtävänä ovat sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöiden ja toimintayksiköiden valvontaan liittyvät asiat, yksityisten sosiaali- ja terveydenhuollon valtakunnallisten palveluntuottajien lupa-asiat sekä aluehallintovirastojen ohjaus edellä mainituissa asioissa ja niihin liittyvä valvottavien ohjaus. Osastolla hoidetaan myös kansainvälisissä toimielimissä käsiteltäviin sosiaalihuoltoa ja terveydenhuoltoa koskeviin ihmisoikeusasioihin liittyviä lausuntoasioita. Lisäksi osastolle kuuluvat sosiaali- ja terveystietojen toissijaisesta käytöstä annetun lain mukaiset valvontatehtävät, adoptiolainsäädännön mukaisia tehtäviä sekä varhaiskasvatuslain mukaisia valvonta- ja ohjaustehtäviä. Osaston yhteydessä toimii lisäksi adoptiolautakunta. Osasto toimii sekä Helsingissä että Rovaniemellä.

Lisätietoja:

ylijohtaja Markus Henriksson ja hallintojohtaja Ritva Kujala, yhteydenotot vaihteen kautta p. 0295 209 111