Ihmisiä neuvottelupöydän ääressä
Valittu osio: Ajankohtaista

Sisältöjulkaisija

null Sosiaali- ja terveydenhuollon valvontatilastot vuodelta 2015 on julkaistu Valvira.fissä

Sosiaali- ja terveydenhuollon valvontatilastot vuodelta 2015 on julkaistu Valvira.fissä

26.4.2016 10:43 / Uutinen

Sosiaali- ja terveydenhuollon valvontatilastot vuodelta 2015 sekä valvonnan trenditiedot 2011–2015 on julkaistu Valviran verkkosivuilla.

Valvira tilastoi vuosittain virastoon vireille tulleet sekä ratkaistut valvonta-asiat. Ratkaistujen asioiden sisällöt eritellään.

Vuonna 2015 ratkaisujen sisältö eriteltiin terveydenhuollossa seuraaviin luokkiin:

 • Asiatyyppi (esim. kantelu)
 • Toimiala/toiminta, johon valvonta kohdistuu (esim. perusterveydenhuolto: päivystys)
 • Palvelujen tuottamistapa (esim. oma toiminta)
 • Ammattiryhmä (esim. lääkärit)
 • Syy valvontaan (esim. henkilöstön riittävyys ja rakenne)
 • Päätöksen toimenpide (esim. huomautus)
 • Ratkaisun kohdistuminen (esim. terveydenhuollon ammattihenkilöön)
 • Lausunnon johtopäätös (esim. ei epäasianmukaisuutta)

Vuonna 2015 ratkaisujen sisältö eriteltiin sosiaalihuollossa seuraaviin luokkiin:

 • Asiatyyppi (esim. kantelu)
 • Toimija, johon valvonta kohdistuu (esim. sosiaalihuollon ammattihenkilö)
 • Toimiala/toiminta, johon valvonta kohdistuu (esim. sosiaalityö)
 • Palveluntuottaja (esim. julkinen)
 • Palvelumuoto (esim. laitoshoito)
 • Syy valvontaan (esim. palvelun saatavuus)
 • Päätöksen toimenpide (esim. huomautus)
 • Seuraamuksen kohdentuminen (esim. sosiaalihuollon organisaatioon)
 • Lausunnon johtopäätös (esim. ei epäasianmukaisuutta)

Ratkaistujen valvonta-asioiden sisällön erittelystä tehdään taulukoita ja kaavioita, joissa kuvataan tilastoitavien asioiden kehittymistä ajanjaksolla 2011–2015. Sisällön erittelystä tehdään vuosittain myös analyysejä, joissa tarkastellaan tiettyjen sisältöjen riippuvuuksia toisistaan. Näin saadaan tietoa esim. siitä, miten valvonta-asiat, joissa pääasiallinen syy on ollut lääkkeiden määrääminen tai lääkehoidon toteuttaminen, jakaantuvat eri toimialoille.

Omien tilastojensa lisäksi Valvira kerää ja kokoaa lukumäärätiedot aluehallintovirastoissa vireille tulleista sekä ratkaistuista asioista. Valviran ja aluehallintovirastojen tilastot yhdistämällä muodostetaan valtakunnalliset sosiaali- ja terveydenhuollon valvontatilastot.

 • Vireille tulleista löydät uudet valvonta-asiat vuosilta 2011–2015
 • Grafiikoista löydät yhteenvedot sisällönerittelyistä sekä trenditiedot vuosilta 2011–2015
 • Ristiintaulukoinneista löydät sisällön erittelystä tehdyt analyysit

Lue lisää:

Terveydenhuollon valvonnan tilastoja
Sosiaalihuollon valvonnan tilastoja
Valviran ja aluehallintovirastojen ratkaisemien sosiaali- ja terveydenhuollon valvonta-asioiden määrä on kasvanut yli 1,5-kertaiseksi ajanjaksolla 2011–2015 (Valvojan vinkkelistä blogikirjoitus)

Lisätietoja:

Mikko Kareinen, suunnittelija
Puh. 0295 209 609

Tarja Holi, johtaja (terveydenhuolto)
Puh. 0295 209 400

Eine Heikkinen, ryhmäpäällikkö, sosiaalineuvos (sosiaalihuolto)
Puh. 0295 209 323

etunimi.sukunimi(at)valvira.fi