Joukko ihmisiä
Valittu osio: Valvojan vinkkelistä

Sisältöjulkaisija

null Sosiaali- ja terveydenhuollon valvontaa kohdennetaan palvelurakenteisiin ja palvelujen saatavuuteen

Sosiaali- ja terveydenhuollon valvontaa kohdennetaan palvelurakenteisiin ja palvelujen saatavuuteen

Hanna Toiviainen 19.3.2015 / päivitetty 20.4.2015 09:58

Valviran ja aluehallintovirastojen toteuttamaa suunnitelmaperusteista viranomaisvalvontaa kohdennetaan erityisesti palvelurakenteisiin ja palvelujen saatavuuteen. Palvelujen laadun ja sisällön valvonta on ensisijaisesti toimintayksikön tai kunnan omavalvonnan vastuulla. Valvira tukee omavalvonnan toteuttamista vuonna 2015 ensisijaisesti erilaisen ohjauksen ja koulutuksen keinoin (esim. Valviran verkkosivut, koulutustilaisuuksiin osallistuminen). Myöhempinä vuosina valvotaan myös omavalvonnan toteutumista.

Sosiaali- ja terveydenhuollon yhteinen valvontaohjelma on aiempia substanssikohtaisia valvontaohjelmia tiiviimpi ja strategisempi ja painottuu valvonnan toimeenpanoon, jonka taustalla on tiedonkeruu. Suunnitelmaperusteista valvontaa suunnataan jatkossa riskiperusteisesti sellaisiin kohteisiin, joissa sille on eniten tarvetta. Vuonna 2014 päättyneet substanssikohtaiset valvontaohjelmat ovat edelleen luettavissa Valviran verkkosivuilla, mutta niitä ei päivitetä eikä niitä ole mahdollista käyttää ratkaisujen perusteluissa.

Suunnitelmaperusteista valvontaa suunnataan jatkossa riskiperusteisesti sellaisiin kohteisiin, joissa sille on eniten tarvetta.

Tulevien vuosien valvonnasta ja valvontakohteista päätetään myöhemmin valvontaohjelmaa päivitettäessä. Tällä hetkellä valvontaohjelma sisältää valvonnan painopisteet vuoden 2015 osalta. Tähän päädyttiin muun muassa siitä syystä, että sosiaali- ja terveydenhuollon uudistukseen liittyvä lainsäädäntö oli valvontaohjelmaa valmisteltaessa edelleen valmisteluvaiheessa. Selvää on kuitenkin jo nyt, että palvelujen rakenne muuttuu.

Hanna Toiviainen

suunnittelupäällikkö, ryhmäpäällikkö