Ihmisiä neuvottelupöydän ääressä
Valittu osio: Ajankohtaista

Sisältöjulkaisija

null Sosiaali- ja terveydenhuollon valtakunnallisen valvontaohjelman päivitys vuodelle 2017 julkaistu – omavalvonta yhä vahvemmin keskiössä

Sosiaali- ja terveydenhuollon valtakunnallisen valvontaohjelman päivitys vuodelle 2017 julkaistu – omavalvonta yhä vahvemmin keskiössä

15.12.2016 08:02 / Uutinen

Sosiaali- ja terveydenhuollon valtakunnallisen valvontaohjelman 2016–2019 päivitys vuodelle 2017 on julkaistu. Muutoksia on tehty erityisesti valvontaohjelman osaan II, johon on määritelty suunnitelmallisen valvonnan kohteet vuodelle 2017. Valvontaohjelman osaa I on myös hieman tiivistetty.

- Valvontaviranomaiset määrittelevät vuosittain suunnitelmallisen valvonnan kohteet riskinarvioinnin perusteella, kertoo suunnittelupäällikkö Hanna Toiviainen.
- Valvonnan painopiste on kohteissa, joiden asiakas- ja potilasturvallisuusriskit arvioidaan suurimmiksi.

Vuoden 2017 valvontakohteet ovat:

  1. päivystystoiminta
  2. ikäihmisten kotiin annettavat palvelut
  3. kiireettömään hoitoon pääsy sekä lastensuojelun, täydentävän ja ehkäisevän toimeentulotuen määräajat
  4. mielenterveys- ja päihdekuntoutujien asumispalvelut
  5. itsemääräämisoikeuden toteutuminen kehitysvammahuollossa.

Toimintayksiköiden omavalvonnan tuki ja varmistaminen ovat kantavana teemana kaikessa viranomaisvalvonnassa.

- Vuonna 2017 valvontaviranomaiset syventävät omavalvonnan merkitystä osana avointa, asiakas- ja potilaskeskeistä toimintakulttuuria, Toiviainen kuvaa.
- Omavalvonta on esillä kaikilla vuoden aikana järjestettävillä ohjaus- ja arviointikäynneillä. Järjestämme myös useita omavalvontaa tukevia alueellisia tilaisuuksia. Valvontakulttuurin keskiössä ovat asiakaslähtöisyys sekä palvelutoiminnan kokonaisuuden ja lopputuloksen valvonta.

Sosiaali- ja terveydenhuollon valtakunnallinen valvontaohjelma vuosille 2016–2019 linjaa Valviran ja aluehallintovirastojen valvonnan strategiset päätavoitteet hallitusohjelmakaudeksi ja valvonnan painopistealueet vuodelle 2017. Valvontaohjelman lähtökohtana ovat hallitusohjelman tavoitteet.

Valvontaohjelmakaudella valvontaa suunnataan kolmen kokonaisuuden avulla. Kokonaisuudet ovat palveluiden rakenteet ja hoito- ja hoivaketjut, palveluiden saatavuus sekä palveluiden sisältö ja laatu. Valvonnan keskeinen tavoite on myös tukea palvelujärjestelmän muutoksessa sosiaali- ja terveydenhuollon hoito- ja hoivaketjujen horisontaalista ja vertikaalista integraatiota.

Valvontaohjelman toimeenpanon etenemisestä viestitään aktiivisesti. Vuoden 2017 valvontatoimien edistymistä voi seurata esimerkiksi Twitterissä (#sotevalo17) ja Valviran ja aluehallintovirastojen verkkosivuilla.

Sosiaali- ja terveydenhuollon valtakunnallinen valvontaohjelma (pdf)

Lisätietoja:

Hanna Toiviainen, ryhmäpäällikkö, suunnittelupäällikkö (valvontaohjelma yleisesti)
puh. 0295 209 619
@HKToiviainen

Markus Henriksson, ryhmäpäällikkö, lääkintöneuvos (terveydenhuollon päivystys, hoitoon pääsyn enimmäisajat)
puh. 0295 209 401

Eine Heikkinen, ryhmäpäällikkö, sosiaalineuvos (sosiaalihuollon päivystys, lastensuojelun ja toimeentulotuen määräajat, ikäihmisten kotiin annettavat palvelut, mielenterveys- ja päihdekuntoutujien asumispalvelut, itsemääräämisoikeuden toteutuminen kehitysvammahuollossa)
puh. 0295 209 323

etunimi.sukunimi(at)valvira.fi