Ihmisiä neuvottelupöydän ääressä
Valittu osio: Ajankohtaista

Sisältöjulkaisija

null Sosiaali- ja terveydenhuollon valtakunnallinen valvontaohjelma 2016–2019 on julkaistu – valvonnassa siirrytään kohti kokonaisuuksien ohjausta

Sosiaali- ja terveydenhuollon valtakunnallinen valvontaohjelma 2016–2019 on julkaistu – valvonnassa siirrytään kohti kokonaisuuksien ohjausta

10.12.2015 08:54 / Uutinen

Sosiaali- ja terveydenhuollon valtakunnallinen valvontaohjelma vuosille 2016–2019 on julkaistu. Valvontaohjelma linjaa Valviran ja aluehallintovirastojen valvonnan strategiset päätavoitteet hallitusohjelmakaudeksi ja valvonnan painopistealueet vuodelle 2016. Valvontaohjelman lähtökohtana ovat hallitusohjelman tavoitteet.

Valvontaviranomaiset suuntaavat valvontaohjelmakaudella suunnitelmallista valvontaa kolmen kokonaisuuden avulla. Nämä kokonaisuudet ovat palveluiden rakenne, palveluiden saatavuus sekä palveluiden sisältö ja laatu. Sosiaali- ja terveydenhuollon toimintaympäristössä meneillään olevat muutokset tulevat merkittävästi vaikuttamaan sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenteeseen: keskeinen tavoite on lisätä sosiaali- ja terveydenhuollon integraatiota. Valvontaviranomaiset tukevat tätä tavoitetta suunnitelmallisella valvonnalla.

Valvontakulttuurin keskiössä ovat vuorovaikutteiset ja ennakoivat valvontamenetelmät. Painopiste on asiakaskeskeisyydessä ja ennakoivissa toimissa, kuten toimintayksiköiden omavalvonnan tukemisessa ja varmistamisessa. Omavalvonnalla tarkoitetaan toimenpiteitä, joilla palvelujen tuottajat itse valvovat toimintayksikköjään, henkilökuntansa toimintaa sekä tuottamiensa palvelujen laatua.

Valvonnassa siirrytään kohti kokonaisuuksien ohjausta ja valvonta muuttuu entistä vuorovaikutteisemmaksi: valvontaohjelmakaudella toteutetaan erilaisia alueellisia tilaisuuksia ja ohjaus- ja arviointikäyntejä.


-    Tilaisuuksissa painotetaan niitä yhteisesti sovittuja aiheita, joissa on erityisesti katsottu tarvittavan ohjausta, kertoo suunnittelupäällikkö Hanna Toiviainen. - Tilaisuudet mahdollistavat myös hyvien käytäntöjen levittämisen ja juurruttamisen, ja parantavat osaltaan palvelun järjestämisvastuussa olevien toimijoiden välistä tiedonvaihtoa ja yhteistyötä.

Valvontaviranomaiset analysoivat oman toimintansa vaikuttavuutta mm. palvelun lopputuloksessa tapahtuvan muutoksen perusteella. Vaikuttavuuden arvioinnin kehittäminen edellyttää myös valvonnan tietopohjan voimakasta kehittämistä.

Suunnitelmallista valvontaa suunnataan vuosittain riskinarvioinnin perusteella valituille valvontakohteille, eli kohteisiin, joiden asiakas- ja potilasturvallisuusriskit arvioidaan suurimmiksi. Vuoden 2016 painoalueiksi on valittu seuraavat:  

1)    Päivystystoiminta
2)    Kotiin annettavat palvelut
3)    Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen sekä lasten ja nuorten ehkäisevät palvelut
4)    Hoitoon pääsyn enimmäisajat sekä toimeentulotuen ja lastensuojelun määräajat
5)    Itsemääräämisoikeuden toteutuminen kehitysvammahuollossa

Valvontaohjelman painoalueiden toimeenpanosta viestitään aktiivisesti. Vuoden 2016 valvontatoimien edistymistä voi seurata esimerkiksi Twitterissä (#sotevalo 2016) ja Valviran ja aluehallintovirastojen verkkosivuilla.

Sosiaali- ja terveydenhuollon valtakunnallinen valvontaohjelma

Lisätietoja:
Hanna Toiviainen, suunnittelupäällikkö, ryhmäpäällikkö (valvontaohjelma yleisesti)
Puh. 0295 209 619
@HKToiviainen

Markus Henriksson, lääkintöneuvos, ryhmäpäällikkö (terveydenhuollon päivystys, hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen sekä lasten ja nuorten ehkäisevät terveyspalvelut, hoitoon pääsyn enimmäisajat)
Puh. 0295 209 401

Eine Heikkinen, sosiaalineuvos, ryhmäpäällikkö (sosiaalihuollon päivystys, kotiin annettavat palvelut, toimeentulotuen ja lastensuojelun määräajat, itsemääräämisoikeuden toteutuminen kehitysvammahuollossa)
Puh. 0295 209 323

Sähköpostit muotoa etunimi.sukunimi(at)valvira.fi