Ihmisiä neuvottelupöydän ääressä
Valittu osio: Ajankohtaista

Sisältöjulkaisija

null Sosiaali- ja terveydenhuollon tehokas ohjaus edellyttää selkeitä rooleja ja valtakunnallisia indikaattoreita

Sosiaali- ja terveydenhuollon tehokas ohjaus edellyttää selkeitä rooleja ja valtakunnallisia indikaattoreita

7.3.2016 12:00 / Uutinen

Sosiaali- ja terveydenhuollon tehokas ohjaus edellyttää selkeitä rooleja sosiaali- ja terveysministeriön, Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) ja maakuntien kesken, toteaa Valvira kommenteissaan Sosiaali- ja terveydenhuollon kustannusvaikuttava ja tehokas ohjaus -selvityshenkilöraporttiin. STM:llä tulisi olla vahva strateginen ohjaus sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisalueisiin. Lisäksi THL:lle tulisi määrittää selkeä palvelujärjestelmän kansallinen ohjaustoimivalta ja -vastuu. Myös maakunnilla tulee olla riittävät valtuudet ja velvoitteet omavalvontaan. Lisäksi Valvira toteaa, että myös valvontaviranomaisten valvontatehtäviin liittyy aina ohjausta.

Ohjausta varten tarvitaan valtakunnallisia laadun, sisällön ja saatavuuden indikaattoreita ja mittareita. Mittareita tulisi valmistella ainakin STM:n, THL:n ja Valviran yhteistyönä. Tietojen tulisi olla julkisia ja ne voitaisiin julkaista esimerkiksi THL:n Palveluvaaka-sivustolla.

Ohjausta varten tulisi luoda kansallinen tietopohja. Saatavilla tulisi olla ainakin tietoja eri toimintayksiköistä, niiden palveluvalikoimasta, eri palvelujen saatavuudesta ja odotusajoista, tavoitettavuudesta, palvelujen laadusta ja sisällöstä, potilas-/asiakasturvallisuudesta, asiakaspalautteesta/-tyytyväisyydestä sekä kanteluista ja muusta valvonnasta.

Indikaattorien/mittarien kehittämisestä vastuussa olevat tahot on selvityshenkilöraportissa selkeästi määritelty, mitä Valvira pitää kannatettavana. STM:n alaisen arviointi-vastuualueen tulisi kuitenkin olla resursseiltaan sellainen, että se aidosti täyttäisi myös valvontaan liittyvän ohjauksen tarpeet.

Lue lisää:

Valviran kommentit Sosiaali- ja terveydenhuollon kustannusvaikuttava ja tehokas ohjaus -selvityshenkilöraporttiin (pdf)

Lisätietoja:

Hanna Toiviainen, suunnittelupäällikkö, ryhmäpäällikkö
Puh. 0295 209 619
etunimi.sukunimi(at)valvira.fi