Ihmisiä neuvottelupöydän ääressä
Valittu osio: Ajankohtaista

Sisältöjulkaisija

null Sosiaali- ja terveydenhuollon palveluntuottajat yhteen rekisteriin

Sosiaali- ja terveydenhuollon palveluntuottajat yhteen rekisteriin

11.3.2021 14:23 / Uutinen

Sosiaali- ja terveydenhuollon palveluntuottajat kootaan uuteen Soteri-nimiseen rekisteriin. Tavoitteena on koota yhteen paikkaan palveluntuottajia koskeva organisaatiotieto sekä tietoja tuottavien, ylläpitävien ja hyödyntävien osapuolten yhteiset toimintamallit ja prosessit. Uusi rekisteri korvaa nykyiset erilliset rekisterit. Kyseessä on merkittävä kehitysaskel sekä asiakkaiden että viranomaisten näkökulmasta.

Uuden palveluntuottajarekisterin taustalla on sote-uudistuksen ja valmisteilla olevan sosiaali- ja terveydenhuollon valvonnasta annettavan lain vaatimukset. Soteri-rekisterin valmistelua edistetään rinnan lainvalmistelun kanssa. Hankkeen kokonaisaikataulu tarkentuu, kun lainsääsäädäntötyö etenee. Ensimmäisessä vaiheessa vuoden 2021 aikana tehdään rekisterin hankintaan tarvittavat määrittelyt ja toteutetaan hankinta. Valvira toteuttaa hankkeen yhteistyössä aluehallintovirastojen ja muiden sidosryhmiensä kanssa.

Soteri-rekisteriä valmisteltiin ensimmäisen kerran vuosina 2017 – 2019 silloin suunnitteilla olleen sote-uudistuksen ja valinnanvapauden tueksi. Kun maakunta- ja sote-uudistuksen toimeenpano päättyi, myös valtakunnalliset ict-hankkeet päättyivät, mukaan lukien Soterin rakentaminen. Nyt uudelleen käynnistetyssä hankkeessa hyödynnetään aiemmin tehtyä kehitystyötä. Tarve yhteiselle ja kattavalle sosiaali- ja terveydenhuollon palveluntuottajien rekisterille on edelleen olemassa.

Lisätietoja:
​​​​​​​
Katja Turunen, projektipäällikkö, p. 0295 209 511

etunimi.sukunimi@valvira.fi