Ihmisiä neuvottelupöydän ääressä
Valittu osio: Ajankohtaista

Sisältöjulkaisija

null Sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämisen, ohjauksen, lupahallinnon ja valvonnan keskittäminen säästäisi resursseja ja lisäisi kansalaisten yhdenvertaisuutta

Sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämisen, ohjauksen, lupahallinnon ja valvonnan keskittäminen säästäisi resursseja ja lisäisi kansalaisten yhdenvertaisuutta

21.1.2016 10:55 / Uutinen

Suomessa on käynnissä erittäin suuri sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus, minkä lisäksi alue- ja keskushallinnon rakenteet myllätään uuteen uskoon. Uudistuksia toteutettaessa on selkiytettävä valtion keskushallinnon ja aluehallinnon roolit ja tehtävät sekä poistettava päällekkäisyyksiä lupa-, ohjaus- ja valvontaprosesseista.

Käynnissä olevilla sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksilla tavoitellaan merkittäviä toiminnallisia muutoksia, rakenteellista integraatiota sekä taloudellisia säästöjä. Tavoitteiden toteutuminen edellyttää sosiaali- ja terveydenhuollon asiantuntijoilta uudenlaisten toimintatapojen omaksumista ja toiminnan kehittämistä. Lisäksi tarvitaan palvelujen laadun arvioinnista, kehittämisestä, ohjaamisesta ja valvonnasta vastaavien organisaatioiden tiivistä yhteistyötä mm. valtakunnallisten terveydenhuollon mittareiden määrittelemisessä ja integroitujen ICT-ratkaisujen kehittämisessä. Sosiaali- ja terveydenhuollon lupa-, valvonta-, ohjaus- ja kehittämistehtävät vaativat samankaltaista substanssiasiantuntijuutta, ja niiden muodostama kokonaisuus tulisi näin ollen keskittää sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalalle. Näin voidaan parhaalla tavalla varmistaa sosiaali- ja terveydenhuollon integroitu ja kustannustehokas toiminta.

Hallintoa uudistettaessa tulisi pyrkiä aidosti yksiportaiseen valtionhallintoon. Sosiaali- ja terveydenhuollon ohjauksen, lupahallinnon ja valvonnan päällekkäisen työn poistamiseksi, voimavarojen käytön tehostamiseksi sekä toiminnan yhdenmukaisuuden ja tuloksellisuuden parantamiseksi Valviran ja aluehallintovirastojen vastaavat toiminnot tulisi yhdistää. Yksiportainen ja keskitetty sosiaali- ja terveysalan valtionhallinnon ratkaisu takaa parhaiten sen, että viranomaistyön perimmäiset tavoitteet − asiakas- ja potilasturvallisuudesta huolehtiminen sekä kansalaisten yhdenvertaisuuden varmistaminen – toteutuvat myös tulevaisuudessa.

Lisätietoja
Marja-Liisa Partanen, ylijohtaja
Puh. 0295 209 300
etunimi.sukunimi@valvira.fi