Joukko ihmisiä
Valittu osio: Valvojan vinkkelistä

Sisältöjulkaisija

null Sociopolis omavalvonnan koulutuksen ja tutkimuksen kehittäjänä

Sociopolis omavalvonnan koulutuksen ja tutkimuksen kehittäjänä

Riitta Husso 6.11.2015 / päivitetty 14.12.2015 16:26

Sociopoliksessa on käynnistetty omavalvonnan koulutus- ja tutkimuskokonaisuus, joka tuottaa ja välittää tuoretta tietoa sosiaalihuollon omavalvonnasta. Omavalvontapilottiin osallistuu sosiaalityön toimintayksiköitä eri puolilta Lappia. Sociopoliksen osaamiskeskittymässä ovat mukana Lapin sosiaalialan korkeakoulutusyksiköt ja Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus.

Pilottiyksiköt perehtyvät omavalvonnan eri osa-alueisiin koulutuspäivillä ja saavat toisistaan tukea omavalvontasuunnitelmien työstämiseen pilottiyksiköissä. Samanaikaisesti Sociopolis tuottaa valtakunnallista verkkokoulutusta sosiaalihuollon omavalvonnasta. Ilmainen verkkokoulutus on tarkoitettu oppilaitosten sekä kaikkien aiheesta kiinnostuneiden käyttöön.

Vaikuttavuuden arvioinnille olisi kehitettävä valtakunnallisesti toimivat indikaattorit, jotka palvelisivat sekä omavalvonnan toteuttajia että omavalvonnan arviointia valvontaviranomaisen näkökulmasta.

Koulutuksen tavoitteena on antaa tietoa ja käytännön vinkkejä omavalvontasuunnitelman tekemiseen ja käyttämiseen sekä kehittää siihen liittyviä hyviä käytäntöjä. Sociopoliksessa tehdään myös sosiaalihuollon omavalvontaan kiinnittyvää tutkimusta opinnäytteiden sekä laajemman epäkohtatutkimuksen muodoissa. Sosiaalialan epäkohtatutkimus on laaja kyselytutkimus, jossa selvitetään, millaisia epäkohtia sosiaalialan työntekijät havainnoivat työssään, millä tavoin niistä raportoidaan organisaatioissa ja, mitkä ovat epäkohdista raportoinnin seuraukset.

Velvollisuus ottaa käyttöön suunnitelmallinen omavalvonta koskee kaikkia sosiaalihuollon palveluja. Omavalvonta on tänä syksynä tullut myös pakollisena opintokokonaisuutena sosiaali- ja terveydenhuollon perusopetukseen ja tarve koulutuksen kehittämiselle on ajankohtainen. Valtakunnallisesti yhtenäistä omavalvonnan opintokokonaisuutta ei toistaiseksi ole ehditty kehittää. Jotta omavalvonta voitaisiin ottaa yhdenmukaisesti käyttöön valtakunnallisesti, on sisällöltään yhtenäistä koulutusta oltava tarjolla sekä perusopetukseen että täydennyskoulutukseen.

Valvira osallistuu omavalvonnan verkkokoulutuksen suunnitteluun ja toteutukseen. Omavalvonnan kehittämishake kestää vuoden 2017 loppuun. Siihen sisältyen on tarkoitus käynnistää myös omavalvonnan tutkimus, joka palvelisi omavalvonnan kehittämistä ja käytännön toteutusta.

Omavalvonnan vaikuttavuuden arviointi on toisaalta haastava, toisaalta mielenkiintoinen tehtävä. Vaikuttavuuden arvioinnille olisi kehitettävä valtakunnallisesti toimivat indikaattorit, jotka palvelisivat sekä omavalvonnan toteuttajia että omavalvonnan arviointia valvontaviranomaisen näkökulmasta.

Lisätietoa omavalvonnan koulutuksesta ja tutkimuksesta Lapin korkeakoulukonsernin / Sociopoliksen verkkosivuilta.

 

Riitta Husso

lakimies

Kommentit (0)

Lisää kommentti
Ei kommentteja vielä.