Ihmisiä neuvottelupöydän ääressä
Valittu osio: Ajankohtaista

Sisältöjulkaisija

null Silmälääkärien ja optikkojen välisestä työnjaosta ja yhteistyöstä

Silmälääkärien ja optikkojen välisestä työnjaosta ja yhteistyöstä

29.8.2013 11:20 / Uutinen

Lähikuukausien aikana tiedotusvälineissä ja ammattijulkaisuissa on käyty ajoittain kuumennuttakin keskustelua optikoiden ja silmälääkäreiden oikeuksiin ja työnjakoon liittyvistä kysymyksistä. Myös Valviraan on tullut yhteydenottoja asian tiimoilta.

Valvira on esittänyt oman näkemyksensä asiasta 29.8.2013 julkaisemassaan kannanotossa. Valvira kiinnittää kannanotossaan erityisesti huomiota eri ammattiryhmien välisen yhteistyön tarpeellisuuteen ja kaikkien ammattiryhmien osaamisen käyttämiseen terveydenhuollon muuttuvassa toimintakentässä.

Valviran kannanotto

Lisätietoja antavat:

Lääkintöneuvos, ryhmäpäällikkö Markus Henriksson ja johtaja Tarja Holi

Sähköpostiosoite: etunimi.sukunimi@valvira.fi