Sisältöjulkaisija

null Sikiön seuranta puutteellista synnytyssaliin pääsyn viivästyessä

Sikiön seuranta puutteellista synnytyssaliin pääsyn viivästyessä

22.12.2009 11:37

17.12.2009

Nainen kanteli synnytyksensä hoidosta. Terveen ensisynnyttäjän synnytys käynnistettiin raskauden yliaikaisuuden vuoksi raskausviikolla 42+2. Nainen sai synnytyksen käynnistämiseen Cytotec-lääkettä (misoprostoli) kahtena eri päivänä. Kolmantena aamuna otettu sikiön sykekäyrä (KTG) oli monotonisempi (sykevaihtelu vähentynyt) kuin aiemmat käyrät ja siinä oli yksi sykelasku tasolle 80 lyöntiä minuutissa.

Erikoislääkäri tutki naisen ja totesi, että kohdunsuu oli auki kahdelle sormelle. Hän määräsi naisen siirrettävän synnytyssaliin oksitosiini-infuusion aloittamista ja kalvojen puhkaisua varten. Koska kaikki synnytyssalit olivat täynnä, joutui nainen odottamaan synnytyssalin tyhjentymistä ja siivoamista noin 3,5 tuntia. Ko. odotusaikana sikiön sydänääniä ei rekisteröity ollenkaan. Synnytyssaliin siirron jälkeen kätilöt eivät saaneet rekisteröityä sikiön sydänääniä ja kutsuivat paikalle erikoislääkärin, joka puhkaisi sikiökalvot. Lapsivettä tuli vähän ja se oli kellertävän ruskeaa, paksua puuroa. Sikiön sydänääniä ei saatu rekisteröityä kohdun sisäiselläkään anturilla. Ultraäänitutkimuksessa sikiön todettiin kuolleen ja nainen synnytti alateitse kuolleen lapsen.

Valvira totesi, että erikoislääkäri määräsi naisen asianmukaisesti synnytyssaliin tarkempaa seurantaa ja synnytyksen käynnistämistä varten sikiön poikkeavan sykekäyrän vuoksi. Valviran naistentautien ja synnytysten alan asiantuntijan mukaan nainen olisi pitänyt jättää jatkuvaan KTG-monitorointiin siksi aikaa, kunnes siirtyminen synnytyssaliin olisi ollut mahdollista. Tällöinkään sydänääniä ei olisi pitänyt rekisteröidä 3,5 tuntia, vaan kalvojen puhkaisu olisi pitänyt tehdä ensitilassa niin, että sikiön sydänääniä olisi voitu rekisteröidä sikiön päähän asennettavan anturin avulla.

Valvira yhtyi asiantuntijansa kantaan ja totesi, että kätilön olisi myös tullut kiirehtiä naisen siirtoa synnytyssaliin. Näin toimimalla sikiön voinnin huononeminen olisi todennäköisesti huomattu ja sikiön menehtyminen olisi mahdollisesti voitu välttää. Valvira totesi myös, että mikäli potilas tarvitsee välitöntä seurantaa tai hoitoa synnytyssalissa, tulee potilaan hoito järjestää viiveettömästi niin, että sekä sikiön että äidin hyvinvointi voidaan turvata.

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto antoi edellä mainituin perustein naisen hoidosta vastanneelle kätilölle huomautuksen hänen vastaisen toimintansa varalle.