Sisältöjulkaisija

null Sikiön hartiat juuttuivat kiinni synnytyksessä

Sikiön hartiat juuttuivat kiinni synnytyksessä

12.8.2010 08:24

2.8.2010

Nainen kanteli synnytyksensä hoidosta. Hän oli terve uudelleensynnyttäjä, joka oli synnyttänyt aiemmin 3,5 kg ja 3,8 kg painavat lapset. Neuvolassa todettiin raskausviikolla 32 kohdun pohjan korkeuden (SF-mitta) olevan suuri (yli 2 standardipoikkeama keskikäyrästä). Tämän vuoksi tehtiin raskausviikolla 33 sokerirasituskoe, joka oli normaali. Lääkäri A:n ja terveydenhoitajan tekemät kohdun pohjan mittaustulokset poikkesivat toisistaan. Terveydenhoitaja konsultoi poikkeavan suuren SF-mitan vuoksi lääkäri B:tä raskausviikolla 37+4. Raskautta päädyttiin edelleen seuraamaan neuvolassa, eikä lähetettä äitiyspoliklinikalle tehty vaikka SF-mitta oli huomattavan suuri kaikilla loppuraskauden neuvolakäynneillä.

Synnytys käynnistyi spontaanisti raskausviikolla 40. Kohdunsuu oli synnyttämään tullessa 6 cm auki ja synnytys edistyi normaalisti. Sikiön pää saatiin syntymään normaalisti, vaikka se olikin tiukassa. Hartioiden ulosauttoa jatkettiin poikkipöydällä ja päivystävä lääkäri C pyydettiin paikalle. Lääkäri C yritti hartioiden ulosauttoa kaikin tavanomaisin keinoin. Kun tavanomaiset keinot eivät auttaneet, hän yritti vapauttaa takimmaisen hartian ja työntää pään takaisin kohtuun (Zavanellin manööveri). Kun mikään ei auttanut, lääkäri C teki lopulta symfyseotomian (häpyluiden irrottaminen toisistaan), jonka jälkeen saatiin syntymään 5800 g painava lapsi. Lapsi oli synnyttyään täysin eloton ja veltto (Apgar-pisteet 0). Lapsen elvytys aloitettiin välittömästi ja hänet siirrettiin tehohoitoon. Lapsella todettiin vaikea-asteinen hapenpuutteesta johtuva aivovaurio ja hän kuoli muutaman vuorokauden iässä. Synnyttäjällä todettiin synnytyksen jälkeen virtsatievaurioita, jotka hoidettiin päivystysleikkauksilla.

Valviran pysyvän asiantuntijan mukaan loppuraskauden seurannassa neuvolassa epäiltiin suurikokoista sikiötä, koska SF-mitta oli selvästi yläkäyrän yläpuolella. Lähete äitiyspoliklinikalle olisi ollut aiheellinen, mutta lähetettä ei tehty. Sikiön poikkeuksellisen suuri koko olisi mahdollisesti todettu äitiyspoliklinikan ultraäänitutkimuksessa ja synnytys olisi tällöin todennäköisesti päädytty hoitamaan suunnitellulla keisarileikkauksella, jolloin vahinko olisi vältetty. Selvitysten mukaan alueen sairaala oli ohjeistanut neuvoloita lähettämään synnyttäjän äitiyspoliklinikalle, mikäli SF-mitan kasvu oli nopeutunut tai kohtu oli palpoiden suuri. Tätä ohjetta ei tässä tapauksessa kuitenkaan ollut noudatettu.

Valvira yhtyi pysyvän asiantuntijansa kantaan, jonka mukaan raskauden seuranta neuvolassa ei ollut kaikilta osin asianmukaista. Valvira katsoo, että nainen olisi pitänyt lähettää äitiyspoliklinikalle raskausviikolla 37+4, koska SF-mitta oli tällöin toisen kerran huomattavasti yläkäyrän yläpuolella. Terveydenhoitaja ja lääkäri B päätyivät kuitenkin seuraamaan raskautta edelleen neuvolassa. Valvira katsoi, että terveydenhoitajan olisi pitänyt lähettää nainen äitiyspoliklinikalle raskausviikolla 37+4 tai viimeistään sen jälkeen olleilla neuvolakäynneillä, jolloin SF-mitta oli edelleen huomattavasti yläkäyrän yläpuolella. Valvira totesi, että lääkäri B:n olisi tullut ohjata lähettämään nainen äitiyspoliklinikalle, kun terveydenhoitaja konsultoi häntä. Lääkäri B:n olisi myös pitänyt tehdä antamastaan konsultaatiovastauksesta asianmukaiset potilasasiakirjamerkinnät.

Valvira totesi, että synnytyksen hoito oli asianmukaista. Viimeisenä vaihtoehtona hätätilanteessa oli symfyseotomia perusteltu toimenpide. Valitettavasti lapsi ehti vammautua, minkä seurauksena hän myöhemmin menehtyi. Valvira totesi lapsen hoidon olleen asianmukaista. Äidin virtsarakkovaurion aiheutti kookkaan lapsen vaikea synnytys ja symfyseotomia. Virtsarakkovaurion hoito oli asianmukaista.

Valvira kiinnitti edellä olevan perusteella terveydenhoitajan ja lääkäri B:n huomiota äidin lähettämiseen äitiyspoliklinikalle poikkeavan suuren kohdunpohjan mittaustuloksen vuoksi sekä lääkäri B:n huomiota asianmukaisten potilasasiakirjamerkintöjen tekemiseen konsultaatiovastauksesta.