Hoitaja auttaa potilasta
Valittu osio: Sosiaalihuolto

Sisältöjulkaisija

null Sijoitettujen lasten ja nuorten oikeuksien toteutuminen ja pääsy lastenpsykiatrian ja nuorisopsykiatrian alojen palveluihin

Sijoitettujen lasten ja nuorten oikeuksien toteutuminen ja pääsy lastenpsykiatrian ja nuorisopsykiatrian alojen palveluihin

9.10.2019 09:58

Valvira selvitti sijaishuoltoyksiköihin lähetetyllä kyselyllä sijaishuoltoon sijoitettujen lasten ja nuorten oikeuksien toteutumista sekä pääsyä lasten- ja nuorisopsykiatrian alojen palveluihin. Lasten ja nuorten oikeuksien toteutumisessa on edelleen puutteita. Puutteita on erityisesti lapsen asioista vastaavan sosiaalityöntekijän tavoitettavuudessa, kuntien sijaishuoltoyksiköihin kohdistaman valvonnan toteuttamisessa sekä lasten- ja nuorisopsykiatrisen hoidon järjestämisessä. Alueelliset erot ovat suuria.

Valviran kysely lähetettiin 705 sijaishuoltoyksikköön (628 yksityistä, 77 julkista) ja siihen vastasi maaliskuun 2019 aikana 381 yksikköä (vastausprosentti 54). Vastanneista 13 % oli yksityisiä, 85 % julkisia sijaishuoltoyksiköitä. Vastaukset koskevat vuoden 2018 tilannetta. Kyselyn tulokset heijastavat sijaishuollon toimintayksiköiden näkemyksiä lasten ja nuorten oikeuksien toteutumisesta. Lasten ja nuorten näkemyksiä tulisi selvittää omana tutkimuksenaan.


Sijoitettujen lasten ja nuorten oikeuksien toteutuminen ja pääsy lasten- ja nuorisopsykiatrian alojen palveluihin (pdf)