Ihmisiä neuvottelupöydän ääressä
Valittu osio: Ajankohtaista

Sisältöjulkaisija

null Sijaishuollossa olevien lasten oikeudet suunnitelmallisen valvonnan kohteena

Sijaishuollossa olevien lasten oikeudet suunnitelmallisen valvonnan kohteena

16.6.2021 09:30 / Uutinen

Valvira järjestää yhteistyössä aluehallintovirastojen kanssa kolme lastensuojelun suunnitelmalliseen valvontaan liittyvää webinaaria. Tilaisuuksien tavoitteena on vahvistaa sijaishuollossa olevien lasten oikeuksien toteutumista, lapsen asioista vastaavien sosiaalityöntekijöiden osaamista rajoitustoimenpiteiden soveltamisessa ja valvonnassa sekä yhdenmukaistaa, edistää ja tukea sijaishuoltoyksikköjen valvontaa.  Tilaisuudet on tarkoitettu kuntien lastensuojelun sijaishuollon johtaville viranhaltijoille ja sijaishuollossa olevien lasten asioista vastaaville sosiaalityöntekijöille.

  • Etelä-Suomen aluehallintoviraston, Lounais-Suomen aluehallintoviraston ja Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston alueiden toimijoille webinaari pidetään 14.9.2021 ja
  • Pohjois-Suomen aluehallintoviraston, Itä-Suomen aluehallintoviraston ja Lapin aluehallintoviraston alueiden toimijoille 23.9.2021.

Tilaisuudet kestävät koko päivän ja ne pidetään suomeksi. Samansisältöinen ruotsinkielinen webinaari järjestetään myöhemmin syksyllä ja siitä tiedotetaan erikseen.

Webinaarien ohjelma ja ilmoittautuminen:
​​​​​​​Lapsen oikeuksien puolustaja: Sijaishuollossa olevien lasten oikeuksien toteutuminen ja valvonta 14.9.2021 (valvira.fi)
Lapsen oikeuksien puolustaja: Sijaishuollossa olevien lasten oikeuksien toteutuminen ja valvonta 23.9.2021 (valvira.fi)

Webinaarit ovat osa sosiaali- ja terveydenhuollon valtakunnallisen valvontaohjelman 2020 – 2023 toteuttamista. Lastensuojelun sijaishuolto on valvontaohjelmassa määritelty yhdeksi vuoden 2021 suunnitelmalliseksi valvontakohteeksi. Valvontaohjelman mukaisessa valvonnassa painottuvat erityisesti lasten oikeuksien ja itsemääräämisoikeuden toteutuminen, lasten psykiatrian alojen palveluihin ja päihdepalveluihin pääsy sekä kuntien ja kuntayhtymien valvonta palvelujen saatavuudessa, riittävyydessä, laadussa ja turvallisuudessa.

Valvontaviranomaiset tekevät suunnitelmallista valvontaa yhdessä

Valviran ja aluehallintovirastojen sosiaali- ja terveydenhuollon valtakunnallinen valvontaohjelma vuosille 2020–2023 ohjaa valvontaviranomaisten yhteistä suunnitelmallista sote-valvontaa. Valvontaa kohdennetaan erityisesti palveluihin, joiden saatavuudessa, laadussa tai oikea-aikaisuudessa on suurimpia puutteita.

Valvonnan vuosittaisten painopisteiden lisäksi ohjelmaan on linjattu valvonnan perusteita ja tavoitteita koko ohjelmakaudelle. Lisäksi ohjelmaan on hahmoteltu valvonnan suuntaviivoja tuleville vuosille.

Valvontaohjelma ja sen painopisteet kattavat vain osan valvontaviranomaisten työstä. Valvontaviranomaiset tekevät paljon työtä myös muissa valvontakohteissa ja -asioissa, mutta ohjelman tavoitteena on varmistaa toiminnan kehittyminen erityisesti kunkin vuoden painopisteissä.

Lisätietoja webinaareista:

Aluehallintovirastot, sosiaalihuollon ylitarkastajat:
Marjut Aikio, 0295 017 384
Annina Sadeoja, 0295 018 074 (service på svenska)
Sini Virtanen, 0295 018 017
sähköposti: etunimi.sukunimi(at)avi.fi

Valvira:
ylitarkastaja Marita Raassina, 0295 209 333
marita.raassina(at)valvira.fi