Ihmisiä neuvottelupöydän ääressä
Valittu osio: Ajankohtaista

Sisältöjulkaisija

null Sijaishuollossa lastensuojelulaitoksissa oleville lapsille täytyy laatia hyvää kohtelua koskeva suunnitelma

Sijaishuollossa lastensuojelulaitoksissa oleville lapsille täytyy laatia hyvää kohtelua koskeva suunnitelma

15.9.2021 13:00 / Uutinen

Valvontaviranomaiset muistuttavat, että lastensuojelulaitokset ovat velvollisia laatimaan sijaishuollossa oleville lapsille hyvää kohtelua koskevan suunnitelman. Suunnitelmasta on säädetty lastensuojelulaissa. Suunnitelman tavoite on vähentää rajoittamistoimenpiteitä sekä vahvistaa lapsen itsemääräämisoikeutta ja osallisuutta. Suunnitelma edistää lastensuojelulaitoksen toiminnan avoimuutta ja kertoo keskeiset hoidolliset ja kasvatukselliset toimintaperiaatteet.

Hyvää kohtelua koskevan suunnitelma on osa lakisääteistä omavalvontasuunnitelmaa, mutta oma selkeä kokonaisuutensa ja erillinen asiakirja.

”Yksikköön sijoitetuille lapsille on annettava mahdollisuus osallistua suunnitelman laatimiseen, ja suunnitelma on käytävä läpi lasten kanssa. Se lähetetään tiedoksi lapsen sijoituksesta vastaavalle kunnalle ja lasten asioista vastaaville sosiaalityöntekijöille, joilla on velvollisuus tutustua sen sisältöön”, korostaa ylitarkastaja Marita Raassina Valvirasta.

”Sosiaalityöntekijän täytyy valvoa, että suunnitelmaan kirjatut asiat toteutuvat. Valvontavastuu on merkittävä osa sosiaalityöntekijän tehtävää.”

Valvontahavaintojen mukaan hyvän kohtelun suunnitelmien laatu vaihtelee suuresti. Yleensä suunnitelmat ovat hyvin suppeita.

”Suunnitelman tekeminen vaatii työtä ja paneutumista, jotta siitä saadaan aidosti arjessa toimiva ja näkyvä. Lisäksi sen pitää olla lapselle ymmärrettävässä muodossa”, muistuttaa sosiaalihuollon ylitarkastaja Saku Vaskivuo Pohjois-Suomen aluehallintovirastosta.

”Suunnitelmaan kirjattujen asioiden lisäksi lastensuojelulaitoksessa täytyy aina huomioida lapsen yksilöllinen tilanne.”

Vaskivuon mukaan suunnitelma täytyy arvioida ja tarkistaa vähintään vuosittain ja pitää kaikkien nähtävillä. Suunnitelman päivittämisestä on hyvä tehdä jatkuva prosessi. 

Hyvää kohtelua koskevan suunnitelman sisällöstä on yksityiskohtaiset säännökset lastensuojelulain 61 b §:ssä (finlex.fi).

Lisätietoa suunnitelmasta on Valviran verkkosivuilla (valvira.fi) sekä lastensuojelun käsikirjassa (thl.fi).

Sijaishuollossa olevien lasten oikeudet suunnitelmallisen valvonnan kohteena

Sijaishuollossa olevien lasten oikeudet ovat tänä vuonna lastensuojelun suunnitelmallisen valvonnan kohteena. Osana valvontasuunnitelmaa Valvira ja aluehallintovirastot järjestävät kolme aiheeseen liittyvää webinaaria kuntien lastensuojelun asiantuntijoille. Hyvää kohtelua koskevaa suunnitelmaa käsiteltiin ensimmäisessä webinaarissa 14.9.2021.

Lisätietoja:

Ylitarkastaja Marita Raassina, Valvira, 0295 209 333

Sosiaalihuollon ylitarkastaja Saku Vaskivuo, Pohjois-Suomen aluehallintovirasto, 029 501 7587