Ihmisiä neuvottelupöydän ääressä
Valittu osio: Ajankohtaista

Sisältöjulkaisija

null Selvityshenkilö Soininvaara: jos valtioneuvoston yhteinen virasto toteutuu, Valviran tehtävät siirrettävä siihen lähes sellaisenaan

Selvityshenkilö Soininvaara: jos valtioneuvoston yhteinen virasto toteutuu, Valviran tehtävät siirrettävä siihen lähes sellaisenaan

18.1.2017 09:18 / Tiedote

Jos valmisteilla oleva valtioneuvoston yhteinen lupa-, ohjaus- ja valvontavirasto toteutuu, tulisi Valviran tehtävät siirtää sinne lähes sellaisenaan, toteaa selvityshenkilö, valtiotieteen lisensiaatti Osmo Soininvaara selvitysraportissaan.

–    Me Valvirassa olemme samalla kannalla. Pidämme erittäin tärkeänä, ettei Valviran nykyistä eheää tehtäväkokonaisuutta lähdetä pilkkomaan, sanoo Valviran ylijohtaja Marja-Liisa Partanen.

–    Laaja-alaisen sote-asiantuntemuksen kokoaminen yhteen on oleellista sote-uudistuksen tavoitteiden saavuttamisen kannalta. Jos Valviran tehtävät pilkottaisiin, jäisi sosiaali- ja terveysalan osaaminen perustettavassa virastossa aivan liian ohueksi. Kuten Soininvaara selvityksessään toteaa, säilyttäisi Valviran tehtävien siirtäminen lähes sellaisenaan uuteen virastoon myös olennaisilta osin toiminnan itsenäisyyden.

Soininvaara ehdottaa, että STM:n toimialaan kuuluva toiminta aluehallintovirastoissa tulee alistaa koko maassa Valviralle – tai käytännössä sen työn jatkajalle – joka voi määrätä tehtävien jakamisesta eri toimipisteissä olevien virkamiesten kesken. Tämä tekee mahdolliseksi erikoistumisen, mikä voi säästää huomattavasti voimavaroja, mutta mahdollistaa myös paikallisen asiantuntemuksen käytön. Soininvaara korostaa lisäksi, ettei uuteen organisaatioon saa syntyä alueellista organisaatiota piirijakoineen. Aluejako lupa- ja valvontatoiminnassa on epätarkoituksenmukainen, eikä Valviran näkemyksen mukaan tue asiakkaiden yhdenvertaista kohtelua.

–    Valviran ja aluehallintovirastojen sote-valvonnan yhdistäminen on ehdottomasti kannatettavaa, toteaa Partanen.

–    Kuten Soininvaara toteaa, vahvistaa Valviran ja aluehallintovirastojen sote-tehtävien kokoaminen yhteen alan asiantuntemusta. Valviran tehtävänä on yhtenäistää aluehallintovirastojen käytäntöjä. Itsenäisesti toimivien aluehallintovirastojen ohjaaminen on ollut vaikea tehtävä ilman kunnon työkaluja.

Soininvaara ehdottaa myös, että lääkinnällisten laitteiden valvonta siirrettäisiin Fimeaan.

–    Tältä osin Soininvaaran ehdotus jää epäselväksi. Valvirassa olemme ymmärtäneet Soininvaaran tarkoittavan lääkinnällisillä laitteilla lääke–laite-yhdistelmiä, joiden valvonnan osalta olemme valmiit jatkamaan hyvin toimivaa yhteistyötä Fimean kanssa, sanoo johtaja Jussi Holmalahti.

Terveydenhuollon laitteita ja tarvikkeita koskevat lupa- ja valvontatehtävät ovat kuuluneet Valviralle vuoden 2010 alusta alkaen. Tehtävät osoitettiin Valviralle, koska suurimmalla osalla terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista ei ole mitään yhteyttä lääkkeisiin. Laitevalvonta haluttiin myös siirtää osaksi laajempaa terveysalan valvontaa.

–    Käytännön kokemus Valvirassa on osoittanut, että esim. hoidossa käytettävien laitteiden ja tarvikkeiden valvontaa ja sitä, miten terveydenhuollon ammattihenkilöt niitä käyttävät, ei ole järkevää erottaa eri viranomaisten tehtäväksi, Holmalahti toteaa.

–    Terveydenhuollon toimintayksikköjen, ammattihenkilöiden ja näiden käyttämien terveydenhuollon laitteiden ja tarvikkeiden valvontaa on Valvirassa yhdistetty menestyksellisesti. Näin on saatu kaivattuja synergiaetuja.

Selvityshenkilö Soininvaara selvitti sosiaali- ja terveysministeriön toimeksiannosta, miten ministeriön hallinnonalan laitokset (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Työterveyslaitos, Valvira ja Fimea) voivat tukea sote-uudistusta. Tutustu selvitysraporttiin tästä.

Lisätietoja:

Marja-Liisa Partanen, ylijohtaja
puh. 0295 209 300

Jussi Holmalahti, johtaja (lääkinnällisiin laitteisiin liittyvät kysymykset)
puh. 0295 209 500

etunimi.sukunimi(at)valvira.fi