Valviran avainnauhoja
Valittu osio: Valvira

Sisältöjulkaisija

null Selityspyyntö Riina Leoken ammatinharjoittamista koskevassa asiassa

Yleistiedoksiantona ilmoitetaan, että Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto (Valvira) varaa asianosaiselle tilaisuuden antaa selityksensä seuraavassa asiassa, koska selityspyyntöä ei ole muulla tavoin voitu antaa tiedoksi asianosaiselle.

Asianosainen: Riina Leoke

Selityspyyntö 9.5.2022, Dnro V/20401/2020

Yhteenveto 9.5.2022, Dnro V/20401/2020

Selityspyyntö liitteineen on saatavissa Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirastosta, osoite Ratapihantie 9, 00520 Helsinki.

Määräaika selityksen antamiselle on kaksi viikkoa tiedoksisaannista. Tiedoksisaannin katsotaan hallintolain (434/2003) 62 §:n 3 momentin nojalla tapahtuneen seitsemäntenä (7) päivänä siitä päivästä, jona yleistiedoksiantoa koskeva ilmoitus on julkaistu Valviran verkkosivuilla (Valvira.fi).

Yleistiedoksiantoa koskeva ilmoitus pidetään nähtävillä verkkosivuilla 10.5.2022 – 31.5.2022.