Valviran avainnauhoja
Valvira

Sisältöjulkaisija

null Selityspyyntö Mikko Pehkosta koskevassa asiassa

Selityspyyntö Mikko Pehkosta koskevassa asiassa

7.9.2021 00:00

Yleistiedoksiantona ilmoitetaan, että Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto (Valvira) varaa asianosaiselle tilaisuuden antaa selityksensä seuraavassa asiassa, koska selityspyyntöä ei ole muulla tavoin voitu antaa tiedoksi asianosaiselle.

Asianosainen: Mikko Pehkonen

Selityspyyntö 6.9.2021, Dnro V/25937/2020

Selityspyyntö liitteineen on saatavissa Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirastosta, osoite Ratapihantie 9, 00520 Helsinki.

Määräaika selityksen antamiselle on kaksi viikkoa tiedoksisaannista. Tiedoksisaannin katsotaan hallintolain (434/2003) 62 §:n 3 momentin nojalla tapahtuneen seitsemäntenä (7) päivänä siitä päivästä, jona yleistiedoksiantoa koskeva ilmoitus on julkaistu Valviran verkkosivuilla (Valvira.fi).

Yleistiedoksiantoa koskeva ilmoitus pidetään nähtävillä verkkosivuilla 7.9.2021-28.9.2021