Ihmisiä neuvottelupöydän ääressä
Valittu osio: Ajankohtaista

Sisältöjulkaisija

null Sekä savukkeiden että nuuskan matkustajatuonti väheni

Sekä savukkeiden että nuuskan matkustajatuonti väheni

8.2.2017 09:11 / Tiedote

Kantar TNS:n viikoittain tekemien haastattelujen perusteella suomalaiset matkustajat toivat Suomeen vuonna 2016 noin 508 miljoonaa savuketta ja 8,8 miljoonaa rasiaa nuuskaa. Savukkeiden matkustajatuonti väheni 16 ja nuuskan matkustajatuonti 9 prosenttia verrattuna edelliseen vuoteen. Matkustajatuontitutkimuksen tulokset eivät mittaa ammattimaista laitonta maahantuontia.

Savukkeiden tuontia on TNS Gallupin (nykyisin Kantar TNS) viikkokartoituksessa seurattu vuodesta 2006 alkaen. Seurantajakson aikana matkustajatuonnin kehitys on ollut laskeva. Korkeimmillaan matkustajatuonti on ollut runsas 800 miljoonaa savuketta vuonna 2008. Vuodesta 2009, jolloin nuuskan matkustajatuontia tiedusteltiin ensimmäisen kerran TNS Gallupin viikkokartoituksessa, nuuskan matkustajatuonti on lisääntynyt yli 53 prosenttia.

Viimeisen vuoden aikana laivan myymälästä ilmoitettiin ostetuksi 194 miljoonaa savuketta (38 % matkustajien tuomista savukkeista). Vastaavasti Virosta ilmoitettiin ostetuksi 103 miljoonaa savuketta (20 %) ja Venäjältä 102 miljoonaa (20 %). Loput 109 miljoonaa savuketta on ostettu lentokentältä (7 %), jostain muusta EU-maasta (9 %) ja muista EU:n ulkopuolisista (5 %) maista. Laivalta ostettujen savukkeiden suhteellinen osuus kasvoi edellisvuodesta. Muiden ostopaikkojen suhteellinen osuus väheni hieman.

Matkustajista 60 % toi savukkeet omaan käyttöön, 27 % jonkun toisen käyttöön ja 13 % sekä omaan että toisen käyttöön. Nuuskan matkustajatuonnin osalta 74 % matkustajista sanoi tuoneensa nuuskarasiat omaan käyttöön, 15 % jonkun toisen käyttöön ja 10 % sekä omaan että toisen henkilön käyttöön. Aiempaa suurempi osa nuuskaa tuoneista ilmoitti hankkineensa nuuskarasiat omaan käyttöön, savukkeiden osalta osuuksissa ei ollut merkittäviä muutoksia.

Neljännes (25 %) matkustajista ilmoitti tuoneensa kerralla enemmän kuin yhden kartongin savukkeita. Määrä on pysynyt jokseenkin ennallaan. Nuuskan matkustajatuontirajoitukset muuttuivat uuden tupakkalain myötä kesken vuotta eivätkä luvut ole tältä osin vertailukelpoisia.

Matkustajatuontiseurantatutkimus on toteutettu Philip Morris Finland Oy:n, Tupakkateollisuusliiton, valtiovarainministeriön, sosiaali- ja terveysministeriön ja Valviran toimeksiannosta. Tiedot kerätään haastattelemalla puhelimitse viikoittain 500 henkilöä. Tarkasteluajanjakson tiedot perustuvat näin ollen yli 26 000 haastatteluun.

Lisätietoja:

ylitarkastaja Reetta Honkanen, Valvira, puh. 0295209630

asiamies Paavo Heiskanen, Tupakkateollisuusliitto r.y., puh. 045 318 6650

Liitteenä on kuvio savukkeiden ja nuuskan matkustajatuonnin määrien kehityksestä (12 kk liukuva summa) (pdf)