Ihmisiä neuvottelupöydän ääressä
Valittu osio: Ajankohtaista

Sisältöjulkaisija

null Sekä savukkeiden että nuuskan matkustajatuonti kasvoi vuonna 2015

Sekä savukkeiden että nuuskan matkustajatuonti kasvoi vuonna 2015

1.2.2016 10:54 / Tiedote

TNS Gallupin viikoittain tekemien haastattelujen perusteella suomalaiset matkustajat toivat Suomeen vuonna 2015 noin 606 miljoonaa savuketta ja 9,7 miljoonaa rasiaa nuuskaa. Savukkeiden matkustajatuonti kasvoi 29 ja nuuskan matkustajatuonti 44 prosenttia verrattuna edelliseen vuoteen.

Savukkeiden tuontia on TNS Gallupin viikkokartoituksessa seurattu vuodesta 2006 alkaen. Seurantajakson aikana matkustajatuonnin kehitys on ollut laskeva. Korkeimmillaan matkustajatuonti on ollut runsas 800 miljoonaa savuketta vuonna 2008. Vuodesta 2009, jolloin nuuskan matkustajatuontia tiedusteltiin ensimmäisen kerran TNS Gallupin viikkokartoituksessa, nuuskan matkustajatuonti on lisääntynyt yli 68 prosenttia. Nuuskan matkustajatuonti nousi vuonna 2015 suuremmaksi kuin yhtenäkään aiempana vuonna.

Viimeisen vuoden aikana laivan myymälästä ilmoitettiin ostetuksi 194 miljoonaa savuketta (32 % matkustajien tuomista savukkeista). Vastaavasti Virosta ilmoitettiin ostetuksi 137 miljoonaa savuketta (23 %) ja Venäjältä 130 miljoonaa (21 %). Loput 145 miljoonaa savuketta on ostettu lentokentältä, jostain muusta EU-maasta ja muista EU:n ulkopuolisista maista. Ostopaikkojen välisissä osuuksissa ei ole tapahtunut muutosta verrattuna edelliseen vuoteen.

Matkustajista 63 % toi savukkeet omaan käyttöön, 27 % jonkun toisen käyttöön ja 11 % sekä omaan että toisen käyttöön. Aiempaa hieman suurempi osa savukkeita tuoneista sanoo ostaneensa pelkästään omaan käyttöön. Nuuskan matkustajatuonnin osalta 55 % matkustajista sanoi tuoneensa nuuskarasiat omaan käyttöön, 38 % jonkun toisen käyttöön ja 7 % sekä omaan että toisen henkilön käyttöön. Aiempaa suurempi osa nuuskaa tuoneista ilmoittaa hankkineensa nuuskarasiat jonkun toisen henkilön käyttöön.

Viidennes (20 %) matkustajista ilmoitti tuoneensa kerralla enemmän kuin yhden kartongin savukkeita. Määrä on pysynyt jokseenkin ennallaan. Nuuskaa tuoneista noin viidennes (18 %) sanoo tuoneensa yli 30 rasiaa kerralla. Yli 30 rasiaa nuuskaa tuoneiden määrä on lisääntynyt.

Matkustajatuontiseurantatutkimus on toteutettu Philip Morris Finland Oy:n, Tupakkateollisuusliiton, valtiovarainministeriön, sosiaali- ja terveysministeriön ja Valviran toimeksiannosta. Tiedot kerätään haastattelemalla puhelimitse viikoittain 500 henkilöä. Tarkasteluajanjakson tiedot perustuvat näin ollen yli 26 000 haastatteluun.

Lisätietoja:
ylitarkastaja Reetta Honkanen, Valvira, puh. 0295209630, sähköposti: etunimi.sukunimi(at)valvira.fi
asiamies Paavo Heiskanen, Tupakkateollisuusliitto r.y., puh. 045 318 6650, sähköposti: etunimi.sukunimi(at)ytl.fi

Liitteenä on kuvio savukkeiden ja nuuskan matkustajatuonnin määrien kehityksestä (pdf, 12 kk liukuva summa)