Ihmisiä neuvottelupöydän ääressä
Valittu osio: Ajankohtaista

Sisältöjulkaisija

null Sekä savukkeiden että nuuskan matkustajatuonti kasvoi

Sekä savukkeiden että nuuskan matkustajatuonti kasvoi

29.9.2015 10:11 / Tiedote

TNS Gallupin viikoittain tekemien haastattelujen perusteella suomalaiset matkustajat toivat Suomeen elokuun 2015 loppuun kestäneen 12 kk ajanjakson aikana 598 miljoonaa savuketta ja 9,5 miljoonaa rasiaa nuuskaa. Savukkeiden matkustajatuonti kasvoi 14 ja nuuskan matkustajatuonti 13 prosenttia verrattuna edelliseen vuoden pituiseen jaksoon.

Savukkeiden tuontia on TNS Gallupin viikkokartoituksessa seurattu vuodesta 2006 alkaen. Seurantajakson aikana matkustajatuonnin kehitys on ollut laskeva. Korkeimmillaan matkustajatuonti on ollut runsas 800 miljoonaa savuketta vuonna 2008. Vuodesta 2009, jolloin nuuskan matkustajatuontia tiedusteltiin ensimmäisen kerran TNS Gallupin viikkokartoituksessa, nuuskan matkustajatuonti on lisääntynyt yli 65 prosenttia.

Viimeisen vuoden aikana laivan myymälästä ilmoitettiin ostetuksi 190 miljoonaa savuketta (32 % matkustajien tuomista savukkeista). Vastaavasti Virosta ilmoitettiin ostetuksi 138 miljoonaa savuketta (23 %) ja Venäjältä 124 miljoonaa (21 %). Loput 146 miljoonaa savuketta on ostettu lentokentältä, jostain muusta EU-maasta ja muista EU:n ulkopuolisista maista. Eniten tuonti on lisääntynyt laivoilta, Virosta ja Venäjältä.

Matkustajista 61 % toi savukkeet omaan käyttöön, 27 % jonkun toisen käyttöön ja 12 % sekä omaan että toisen käyttöön. Aiempaa hieman suurempi osa savukkeita tuoneista sanoo ostaneensa pelkästään omaan käyttöön. Nuuskan matkustajatuonnin osalta 53 % matkustajista sanoi tuoneensa nuuskarasiat omaan käyttöön, 36 % jonkun toisen käyttöön ja 11 % sekä omaan että toisen henkilön käyttöön.

Yli neljännes (28 %) matkustajista ilmoitti tuoneensa kerralla enemmän kuin yhden kartongin savukkeita. Nuuskaa tuoneista 19 % sanoo tuoneensa yli 30 rasiaa kerralla.

Matkustajatuontiseurantatutkimus on toteutettu Philip Morris Finland Oy:n, Tupakkateollisuusliiton, valtiovarainministeriön, sosiaali- ja terveysministeriön ja Valviran toimeksiannosta. Tiedot kerätään haastattelemalla puhelimitse viikoittain 500 henkilöä. Tarkasteluajanjakson tiedot perustuvat näin ollen yli 26 000 haastatteluun.

Lisätietoja:
lakimies Linda Viitala, Valvira, puh. 029 5209 629
asiamies Paavo Heiskanen, Tupakkateollisuusliitto r.y., puh. 045 318 6650

Liitteenä on kuvio savukkeiden ja nuuskan matkustajatuonnin määrien kehityksestä (12 kk liukuva summa)