Ihmisiä neuvottelupöydän ääressä
Valittu osio: Ajankohtaista

Sisältöjulkaisija

null Savukkeiden matkustajatuonti väheni

Savukkeiden matkustajatuonti väheni

28.5.2015 09:08 / Tiedote

TNS Gallupin viikoittain tekemien haastattelujen perusteella suomalaiset matkustajat toivat Suomeen huhtikuun 2015 loppuun kestäneen 12 kk ajanjakson aikana noin 532 miljoonaa savuketta ja 8,1 miljoonaa rasiaa nuuskaa. Savukkeiden matkustajatuonti väheni noin seitsemän ja nuuskan matkustajatuonti noin neljä prosenttia verrattuna edelliseen vuoden pituiseen jaksoon.

Savukkeiden tuontia on TNS Gallupin viikkokartoituksessa seurattu vuodesta 2006 alkaen. Seurantajakson aikana matkustajatuonnin kehitys on ollut laskeva. Korkeimmillaan matkustajatuonti on ollut runsas 800 miljoonaa savuketta vuonna 2008. Vuodesta 2009, jolloin nuuskan matkustajatuontia tiedusteltiin ensimmäisen kerran TNS Gallupin viikkokartoituksessa, nuuskan matkustajatuonti on lisääntynyt yli 40 prosenttia.

Viimeisen vuoden aikana laivan myymälästä ilmoitettiin ostetuksi 164 miljoonaa savuketta (31 % matkustajien tuomista savukkeista). Vastaavasti Virosta ilmoitettiin ostetuksi 127 miljoonaa savuketta (24 %) ja Venäjältä 117 miljoonaa (22 %). Lähes kolmannes (32 %) matkustajista ilmoitti tuoneensa enemmän kuin yhden kartongin savukkeita.

Matkustajista 56 % toi savukkeet omaan käyttöön, 30 % jonkun toisen käyttöön ja 14 % sekä omaan että toisen käyttöön. Aiempaa pienempi osa savukkeita tuoneista sanoo ostaneensa pelkästään omaan käyttöön. Savukkeiden matkustajatuonti laivoilta on vähentynyt ja Venäjältä hieman lisääntynyt vuoden takaisesta. Tuonti Virosta on säilynyt ennallaan.

Nuuskan matkustajatuonnin osalta 52 % matkustajista sanoi tuoneensa nuuskarasiat omaan käyttöön, 31 % jonkun toisen käyttöön ja 16 % sekä omaan että toisen henkilön käyttöön. Nuuskaa tuoneista 11 % sanoo tuoneensa yli 30 rasiaa.

Matkustajatuontiseurantatutkimus on toteutettu Philip Morris Finland Oy:n, Tupakkateollisuusliiton, valtiovarainministeriön, sosiaali- ja terveysministeriön ja Valviran toimeksiannosta. Tiedot kerätään haastattelemalla puhelimitse viikoittain 500 henkilöä.

Tarkasteluajanjakson tiedot perustuvat näin ollen yli 26 000 haastatteluun.

Lisätietoja:
lakimies Linda Viitala, Valvira, puh. 0295 209 629
asiamies Paavo Heiskanen, Tupakkateollisuusliitto r.y., puh. 045 318 6650

Liitteenä on kuvio savukkeiden ja nuuskan matkustajatuonnin määrien kehityksestä (12 kk liukuva summa)