Ihmisiä neuvottelupöydän ääressä
Valittu osio: Ajankohtaista

Sisältöjulkaisija

null Savukkeiden matkustajatuonti kasvoi, nuuskan väheni

Savukkeiden matkustajatuonti kasvoi, nuuskan väheni

25.5.2016 10:00 / Tiedote

TNS Gallupin viikoittain tekemien haastattelujen perusteella suomalaiset matkustajat toivat Suomeen huhtikuun 2016 loppuun kestäneen 12 kk ajanjakson aikana noin 578 miljoonaa savuketta ja 7,8 miljoonaa rasiaa nuuskaa. Savukkeiden matkustajatuonti kasvoi noin yhdeksän ja nuuskan matkustajatuonti väheni noin neljä prosenttia verrattuna edelliseen vuoden pituiseen jaksoon.

Savukkeiden tuontia on TNS Gallupin viikkokartoituksessa seurattu vuodesta 2006 alkaen. Seurantajakson aikana matkustajatuonnin kehitys on ollut laskeva. Korkeimmillaan matkustajatuonti on ollut runsas 800 miljoonaa savuketta vuonna 2008. Vuodesta 2009, jolloin nuuskan matkustajatuontia tiedusteltiin ensimmäisen kerran TNS Gallupin viikkokartoituksessa, nuuskan matkustajatuonti on lisääntynyt lähes 40 prosenttia.

Viimeisen vuoden aikana laivan myymälästä ilmoitettiin ostetuksi 185 miljoonaa savuketta (32 % matkustajien tuomista savukkeista). Vastaavasti Virosta ilmoitettiin ostetuksi 118 miljoonaa savuketta (20 %) ja Venäjältä 132 miljoonaa (23 %). Neljännes (25 %) matkustajista ilmoitti tuoneensa kerralla enemmän kuin yhden kartongin savukkeita.

Matkustajista 60 % toi savukkeet omaan käyttöön, 27 % jonkun toisen käyttöön ja 13 % sekä omaan että toisen käyttöön. Aiempaa hieman suurempi osa savukkeita tuoneista sanoo ostaneensa pelkästään omaan käyttöön. Savukkeiden matkustajatuonti laivoilta, Virosta ja Venäjältä on hieman lisääntynyt vuoden takaisesta.

Nuuskan matkustajatuonnin osalta 59 % matkustajista sanoi tuoneensa nuuskarasiat omaan käyttöön, 29 % jonkun toisen käyttöön ja 12 % sekä omaan että toisen henkilön käyttöön. Nuuskaa tuoneista 14 % sanoo tuoneensa yli 30 rasiaa. Aiempaa hieman suurempi osa sanoo tuoneensa nuuskaan yksinomaan omaan käyttöön.

Matkustajatuontiseurantatutkimus on toteutettu Philip Morris Finland Oy:n, Tupakkateollisuusliiton, valtiovarainministeriön, sosiaali- ja terveysministeriön ja Valviran toimeksiannosta. Tiedot kerätään haastattelemalla puhelimitse viikoittain 500 henkilöä. Tarkasteluajanjakson tiedot perustuvat näin ollen yli 26 000 haastatteluun.

Lisätietoja:

ylitarkastaja Reetta Honkanen, Valvira, puh. 0295 209 630
asiamies Paavo Heiskanen, Tupakkateollisuusliitto r.y., puh. 045 318 6650

Liitteenä on kuvio savukkeiden ja nuuskan matkustajatuonnin määrien kehityksestä (12 kk liukuva summa) (pdf)