Ihmisiä neuvottelupöydän ääressä
Valittu osio: Ajankohtaista

Sisältöjulkaisija

null Savukkeiden ja nuuskan matkustajatuonti väheni

Savukkeiden ja nuuskan matkustajatuonti väheni

29.9.2016 10:20 / Tiedote

TNS Gallupin viikoittain tekemien haastattelujen perusteella suomalaiset matkustajat toivat Suomeen elokuun 2016 loppuun kestäneen 12 kk ajanjakson aikana noin 514 miljoonaa savuketta ja 7,4 miljoonaa rasiaa nuuskaa. Savukkeiden matkustajatuonti väheni noin 14 prosenttia ja nuuskan matkustajatuonti noin 22 prosenttia verrattuna edelliseen vuoden pituiseen jaksoon.

Savukkeiden tuontia on TNS Gallupin viikkokartoituksessa seurattu vuodesta 2006 alkaen. Seurantajakson aikana matkustajatuonnin kehitys on ollut laskeva. Korkeimmillaan matkustajatuonti on ollut runsas 800 miljoonaa savuketta vuonna 2008. Vuodesta 2009, jolloin nuuskan matkustajatuontia tiedusteltiin ensimmäisen kerran TNS Gallupin viikkokartoituksessa, nuuskan matkustajatuonti on lisääntynyt 29 prosenttia.

Viimeisen vuoden aikana laivan myymälästä ilmoitettiin ostetuksi 177 miljoonaa savuketta (34 % matkustajien tuomista savukkeista). Vastaavasti Virosta ilmoitettiin ostetuksi 108 miljoonaa (21 %) ja Venäjältä 113 miljoonaa (22 %) savuketta. Loput 116 miljoonaa savuketta on ostettu lentokentältä, jostain muusta EU-maasta ja muista EU:n ulkopuolisista maista. Savukkeiden matkustajatuonti laivoilta, Virosta ja Venäjältä on vähentynyt vuoden takaisesta.

Vajaa neljännes (23 %) matkustajista ilmoitti tuoneensa kerralla enemmän kuin yhden kartongin savukkeita. Kerralla enemmän kuin kartongin tuoneiden osuus on vähentynyt vuoden takaisesta 5 prosenttiyksikköä.

Matkustajista 60 % toi savukkeet omaan käyttöön, 29 % jonkun toisen käyttöön ja 11 % sekä omaan että toisen käyttöön. Tämä tulos ei ole oleellisesti muuttunut vuoden takaisesta.

TNS Gallupin viikoittain tekemien haastattelujen perusteella 68 % suomalaisista matkustajista sanoi tuoneensa nuuskarasiat omaan käyttöön, 21 % jonkun toisen käyttöön ja 11 % sekä omaan että toisen henkilön käyttöön. Aiempaa useampi ilmoittaa tuoneensa nuuskaa vain omaan käyttöön.

Nuuskaa tuoneista 8 % sanoo tuoneensa yli 30 rasiaa. Yli 30 rasiaa tuoneiden osuus on vähentynyt vuoden takaisesta.

Matkustajatuontiseurantatutkimus on toteutettu Philip Morris Finland Oy:n, Tupakkateollisuusliiton, valtiovarainministeriön, sosiaali- ja terveysministeriön ja Valviran toimeksiannosta. Tiedot kerätään haastattelemalla puhelimitse viikoittain 500 henkilöä. Tarkasteluajanjakson tiedot perustuvat näin ollen yli 26 000 haastatteluun.

Lisätietoja:

Reetta Honkanen, ylitarkastaja, Valvira
0295 209 630
sähköposti: etunimi.sukunimi@valvira.fi

Paavo Heiskanen, asiamies, Tupakkateollisuusliitto r.y.
045 318 6650
 

Liitteenä on kuvio savukkeiden ja nuuskan matkustajatuonnin määrien kehityksestä (12 kk liukuva summa)