Ihmisiä neuvottelupöydän ääressä
Valittu osio: Ajankohtaista

Sisältöjulkaisija

null Säteilyyn perehtyneet työterveyslääkärit Valviran rekisteriin

Säteilyyn perehtyneet työterveyslääkärit Valviran rekisteriin

1.6.2017 09:00 / Uutinen

Säteilyyn perehtyneen työterveyslääkärin pätevyydestä säädetään 1.6.2017 lukien uudella lailla.

Uudella lailla varmistetaan, että säteilyyn perehtyneillä lääkäreillä on riittävä koulutus säteilyn terveydellisten vaikutusten osalta. Myös viranomaisvastuut muuttuvat: Valvira myöntää jatkossa oikeuden toimia säteilyyn perehtyneenä työterveyslääkärinä. Tähän asti terveystarkkailusta vastaavan lääkärin pätevyyden on todennut Säteilyturvakeskus (STUK) lääkärin hakemuksesta.
 
Valvira alkaa ylläpitää verkkosivuillaan luetteloa terveydenhuollon ammattihenkilöiden keskusrekisteriin (Terhikki) merkityistä, säteilyyn perehtyneistä työterveyslääkäreistä. Rekisterimerkintää varten STUK luovuttaa Valviralle tähän asti ylläpitämänsä terveystarkkailusta vastaavien lääkäreiden rekisteritiedot. Näiden tietojen perusteella Valvira ottaa yhteyttä kaikkiin STUKin rekisterissä oleviin, noin 460 lääkäriin ja pyytää ilmoittamaan Valviralle, jos lääkäri haluaa tulla merkityksi Terhikki-rekisteriin säteilyyn perehtyneenä työterveyslääkärinä. Valvira rekisteröi STUKin rekisterissä olleet työterveyslääkärit maksutta ilmoituksen perusteella. Työterveyslääkärillä, jolle STUK on myöntänyt pätevyyden, on oikeus toimia säteilyyn perehtyneenä työterveyslääkärinä vuoden 2017 loppuun saakka.
 
Uudet rekisteröinnit haetaan 1.6.2017 lukien Valvirasta. Valvira julkaisee tarkemmat hakuohjeet verkkosivuillaan myöhemmin kesällä.

Lue lisää:

Valvira myöntää jatkossa luvan toimia säteilyyn perehtyneenä työterveyslääkärinä (23.3.2017)

Lisätietoja:

Jussi Holmalahti, johtaja
puh. 0295 209 500

etunimi.sukunimi(at)valvira.fi