Kirurgi työssään
Valittu osio: Terveydenhuolto

Sisältöjulkaisija

null Sairaanhoitajan tehtävissä tilapäisesti toimineiden opiskelijoiden perehdytys

Sairaanhoitajan tehtävissä tilapäisesti toimineiden opiskelijoiden perehdytys

9.3.2017 10:07

Valvira selvitti yhdessä Sairaanhoitajaliiton kanssa kesällä 2016 sairaanhoitajan sijaisena työskennelleiden sairaanhoitajaopiskelijoiden kokemuksia perehdytyksestään kyselyllä, joka tehtiin 22.9.–18.10.2016. Kyselyyn vastasi 86 sairaanhoitajaopiskelijaa.

Huolestuttavaa oli, että vain kolmasosalla sairaanhoitajan tehtävissä tilapäisesti toimivista opiskelijoista oli säännösten edellyttämä kirjallisesti nimetty ohjaaja. Vaikka ohjaaja olikin hyvin saavutettavissa, ei tämä ole potilasturvallisuuden kannalta riittävää: ei voida olettaa, että opiskelija tunnistaa itse kaikki tilanteet, joissa hän tarvitsee ohjausta.  

Noin puolet (48 %) opiskelijoista oli sitä mieltä, ettei perehdyttämiseen käytetty riittävästi aikaa. Opiskelijat kaipasivat lisäaikaa erityisesti tietojärjestelmiin perehdyttämiseen. Opiskelijoiden myös oletettiin osaavan enemmän kuin he osasivat. Tämä koski erityisesti käytännön asioita, kuten esimerkiksi ihonalaisen injektion antoa. Vastaajista 69 % oli kuitenkin täysin tai jokseenkin sitä mieltä, että annettu perehdytys sisälsi työn kannalta keskeiset asiat. Perehdyttäjillä oli myös myönteinen asenne perehdyttämiseen.

Valviran selvityksiä 2:2017

Sairaanhoitajan tehtävissä tilapäisesti toimineiden opiskelijoiden perehdytys (pdf)